Naujienos

 Kiekvienam vaikui yra malonu ant eglutės pakabinti savo rankomis gamintą žaisliuką.

Praeitais mokslo metais dabartinė 4c klasė kartu su savo mokytoja M.Paulauskiene ir anglų kalbos mokytoja D.Jarušaitiene dalyvavo eTwinning projekte ‘Everyday life’ Tai projektas apie Europos mokinių šeimos ir mokyklos kasdienybę.

  Mokyklos sportininkai aktyviai vykdo savo veiklą nuo pat mokslo metų pradžios.

     Paskutinę rudens dieną ,,Saulėtekio‘‘ progimnazijos gamtos būrelio ,,Giliukas‘‘ vaikučiai sulaukė svečio iš Ventos regioninio parko, vyriausiojo specialisto ekologo Nerijaus Gudmono. Visiems buvo įdomu pasiklausyti svečio pasakojimo apie medžius, jų rūšis, naudą gamtai, apie medžių lapų ir lajų  įvairovę. 

Įvyko jau tapęs tradiciniu eruditų konkursas „Renkuosi sveikatą“. Juo siekiama mokiniams gilinti žinias, formuoti teisingą požiūrį į veiksnius, teigiamai veikiančius ir žalojančius sveikatą, ugdyti gebėjimus pasirinkti naudingus sveikatai pomėgius.

Skaitantis žmogus – įdomus pašnekovas, geras patarėjas, protingas draugas. 

   Kaip teigia M. Lipson (1993), tinkamas dalykų tarpusavio ryšių suradimas ir integravimas padeda mokiniams pritaikyti savo gebėjimus ir įprasmina mokymąsi, padeda greičiau įsiminti reikiamą informaciją, pagilina, išplečia ir susieja žinias bei gebėjimus, žadina mokinių mokymosi motyvaciją, ugdo mokinių gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, leidžia kokybiškiau paskirstyti mokymosi laiką, skatina mokytojus dirbti komandomis.

Mokytojus labai džiugina aktyvus tėvelių įsijungimas į mokyklos veiklą.

Šimtmečio programavimo valanda Naujosios Akmenės ,,Saulėtekio" progimnazijos mokykloje įvyko!

 Šiandienos gyvenimas mokytojams meta daugybę iššūkių. Inovatyvių technologijų gausa, naujos mokinių kartos verčia ir mokytojus nestovėti vietoje, nuolat mokytis, ieškoti naujovių mokymo procesui įvairinti, tobulėti.