Socialinė pedagogė

13 kabinetas (V.Kudirkos g. 11, Naujoji Akmenė)

  • socialinis pedagogas yra mokyklos konsultantas įvairiais su vaiko teisėmis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais;
  • socialinis pedagogas nedubliuoja klasės vadovo ar dalyko mokytojo veiklos, bet ją papildo;
  • socialinis pedagogas padeda klasės vadovui individualiai dirbti su vaikais, rūpinasi jų socialinių įgūdžiu ugdymu;
  • socialinis pedagogas padeda tėvams (globėjams) ugdyti vaiką, suprasti jo socialinius ar psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą;
  • socialinis pedagogas gauna informaciją iš klasės vadovų, mokytojų apie vaikų mokymosi ir gyvenimo sunkumus bei konsultuoja kolegas, tėvus, kaip jie turėtų padėti vaikams;
  • socialinis pedagogas kartu su mokyklos bendruomene rengia įvairius socialinius projektus;
  • socialinis pedagogas bendradarbiauja su socialiniais darbuotojais, atvejo vadybininkais, padeda vaikui ir jo šeimai gauti tinkamas paslaugas;
  • socialinis pedagogas rūpinasi mokinių nemokamo maitinimo bei vežiojimo organizavimo klausimais.