Ugdymo organizavimas 2015-2016 mokslo metais

Klasės    Ugdymo procesoUgdymo proceso trukmė
   pradžiapabaigasavaičių skaičius
1-5 klasės09-0105-2932
6-8 klasės09-0106-0535

 

Ugdymo procesas įgyvendinant pagrindinio ugdymo I dalies programas mokytojų tarybos nutarimu skirstomas pusmečiais. Progimnazijos direktorius, suderinęs su mokyklos taryba, nustato tokią pusmečių trukmę:

  • pirmas pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 23 d.
  • antras pusmetis: sausio 26 d.- gegužės 29 d. 5-tų klasių mokiniams,
                                    sausio 26 d.- birželio 05 d. 6-8- tų klasių mokiniams.

Atnaujinta: 2015-10-28