Vaiko teisių konvencija, priimta Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje 1989 m. lapkričio 20 dieną, – pagrindinis dokumentas, kuriuo remiantis užtikrinamos visos pasaulio vaiko teisės ir siekiama, kad visi pasaulio vaikai turėtų laimingą vaikystę.

Kovo 4 dieną mūsų mokykloje 5-ų klasių mokiniams vyko paskaitos „Vaiko konstitucija“.  Pamokas vedė Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas Audrius Klišauskas. Renginio metu  mokiniams buvo primintos jų pareigos, padiskutuota apie jas, aptarta, kur reiktų kreiptis pagalbos, jeigu patiria patyčias, smurtą ar jaučiasi skriaudžiami.  
Kiekvienam mokiniui buvo įteikta atminimo dovana – „Vaiko konstitucija”, kurioje surašytos mokinio pareigos ir teisės.

Tikimės, kad Vaiko konstitucija padės kiekvienam Lietuvos vaikui džiaugtis vaikyste, augti sveikam, laimingam ir atsakingam.

Mokyklos socialinė pedagogė Audronė Vitkutė