Konsultacijų tvarkaraštis

NAUJOSIOS AKMENĖS ,,SAULĖTEKIO“ PROGIMNAZIJA

2017-2018 m. m.

 Konsultacijų, skirtų mokymosi pasiekimų gerinimui ir mokymosi pagalbos teikimui, tvarkaraštis

Eil.

Nr.

Dalykas

Mokytojas

Darbo laikas

1.

Trumpalaikės lietuvių kalbos konsultacijos 8a,8b kl.

V.Dalakovienė

Trečiadienis

14.45-15.30 val.

 

2.

Trumpalaikės lietuvių kalbos konsultacijos 5a ,6a, 6c,8c kl.

Z.Kurpiuvienė

Antradienis

13.50-14.35 val.

 

3.

Trumpalaikės lietuvių kalbos konsultacijos  6b, 7a,7b,7c kl.

J.Pociūtė

Antradienis

13.50-14.35 val.

4.

Lietuvių kalbos individualus mokymas ir švietimo pagalba mokiniams, atvykusiems iš užsienio.

V.Dalakovienė

Ketvirtadienis

14.45-15.30 val.

5.

Trumpalaikės lietuvių kalbos konsultacijos 5b kl.

V.Sobenkienė

Antradienis

13.50-14.35 val.

6.

Trumpalaikės anglų kalbos konsultacijos 6abc, 7b kl.

R.Joniškienė

Ketvirtadienis

13.50-14.35 val.

7.

Trumpalaikės anglų kalbos konsultacijos 5a, 6ab, 7a, 8c kl.

L.Balčiūnienė

Pirmadienis

13.50-14.35 val.

8.

Trumpalaikės anglų kalbos konsultacijos 5a, 6abc, 7ac, 8ab kl.

E.Ramanauskienė

Trečiadienis

14.45-15.30 val.

9.

Trumpalaikės anglų kalbos konsultacijos 5b, 6ab, 7ab, 8bc kl.

R.Kleinienė

Pirmadienis

13.50-14.35 val.

10.

Trumpalaikės anglų kalbos konsultacijos 5b, 6c, 7c, 8abc, kl.

N.Vaičiūtė

Ketvirtadienis

14.45-15.30 val.

11.

Trumpalaikės vokiečių kalbos konsultacijos 6-8 kl.

Ž.Petokaitienė

Pirmadienis

14.45-15.30 val.

12.

Trumpalaikės rusų kalbos konsultacijos 6bc, 7bc, 8abc kl.

R.Brasienė

Ketvirtadienis

14.45-15.30 val.

13.

Trumpalaikės rusų kalbos konsultacijos 6ab, 7abc, 8bc kl.

O.Orienė

Trečiadienis

14.45-15.30 val.

14.

Trumpalaikės matematikos konsultacijos 5b, 6c, 7c, 8ab kl.

R.Rudienė

Antradienis

14.45-15.30 val.

15.

Trumpalaikės matematikos konsultacijos 5a, 6a, 7ab,8c kl.

S.Vaikasienė

Antradienis

14.45-15.30 val.

16.

Trumpalaikės matematikos konsultacijos 6b kl.

L.Chlystova

Pirmadienis

13.50-14.35 val.

17.

Trumpalaikės fizikos konsultacijos 7-8 kl.

A.Akonaitė-Jašmontienė

Trečiadienis

14.45-15.30 val.

18.

Trumpalaikės chemijos konsultacijos 8 kl.

L.Chlystova

Pirmadienis

14.45-15.15 val.

19.

Trumpalaikės biologijos ir gamtos ir žmogaus konsultacijos 5-8 kl.

A.Kazlauskienė

Ketvirtadienis

13.50-14.35 val.  

20.

Trumpalaikės biologijos ir gamtos ir žmogaus konsultacijos 5-8 kl.

I.Paleckienė

 Pirmadienis

13.50-14.35 val.  

 

21.

Trumpalaikės istorijos konsultacijos 5-8 kl.

G.Sudarienė

Pirmadienis

13.50-14.35 val.                 

22.

Trumpalaikės geografijos konsultacijos 6ab kl.

I.Zalbaitė

Antradienis

13.50-14.35 val.                 

23.

Trumpalaikės geografijos konsultacijos 6a-8 kl.

J.Zarembienė

Antradienis

14.45-15.30 val.

 

Direktoriaus pavaduotoja                                                                                  V. Sobenkienė