Ugdymo karjerai veikla

      Ugdymo karjerai tikslas – veiksmingai ugdyti ir sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas,  palaikyti mokinius,  jiems kuriant, pažįstant  ir realizuojant save.
      Ugdymas karjerai – procesas, kuris padeda mokiniui geriau pažinti save bei jį supantį darbo pasaulį. Šiandieniniam pasauliui reikia lankstumo ir prisitaikymo,  tai įvyks, jeigu gebėsime tinkamai reaguoti į besikeičiančias aplinkybes, suvoksime savo norus bei gabumus. Norėdami  išlikti konkurencingais, ypač svarbu gebėti prisitaikyti prie visuomenėje vykstančių permainų. Taigi žmogui reikalingos karjeros kompetencijos: gebėjimų ir nuostatų apie save formavimas, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybės, karjeros sprendimų priėmimas, karjeros planavimas, derinimas su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimas.

Ugdymas karjerai   (integruotos pamokos, klasės valandėlės  ir t.t.)

 Karjeros konsultavimas (individualios ir grupinės konsultacijos)

Karjeros informavimas (informacijos apie karjeros pasirinkimo galimybes, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas: susitikimai su specialistais, įvairių profesijų atstovais,  išvykos į profesinio rengimo centrą ir t.t.)

Profesinis veiklinimas (susitikimai su įvairių profesijų atstovais, buvusiais mokyklos mokiniais)

Veikla vykdoma 1 valandą  per savaitę.

Ugdymo karjerai koordinatorė Larisa Chlystova