Dalyvaujame projekte „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra“

Tarptautinis projektas „Europos mokykla“.
 

Olweus patyčių prevencijos programa.
 

Švietėjiška ir socialinė iniciatyva, įgyvendinama Lietuvai pasirašius tarptautinę deklaraciją „All of Europe reads to kids“, „Visa Lietuva skaito vaikams“.

Sveikatos fondo finansuojamas projektas „Žalingi įpročiai – tai ne žaidimas, o pragaištinga manija“.

Žalingų įpročių prevencijos projektas su Akmenės rajono policijos komisariatu „Nebūk madingas, būk sveikas ir valingas“.

Ekologinio ugdymo projektas „Mano miestelis be pavojingų atliekų”.

Paramos vaikams smurto prevencinė intervencinė programa  ,,Antras žingsnis“.

Paramos vaikams smurto prevencinė programa ,,Įveikime kartu”.

Sveikos gyvensenos projektas ,,Sportuokime kartu“ su Joniškio Mato Slančiausko progimnazija.

Žalingų įpročių prevencijos projektas „Atrask ir pažink save kultūroje“.

Bibliotekos projektas „Knyga – geriausias žmogaus draugas“ bendradarbiaujant su „Šviesos“ ir „Nieko rimto“ leidyklomis.

Akcija – projektas „Keliaukime po Lietuvą, pažinkime savo kraštą“.

Akcija „Knygų Kalėdos 2013“, kurią globoja Prezidentė D.Grybauskaitė .