Tarybos pirmininkė Algina Giniotienė

Sekretorė Roma Kleinienė

Nariai:
  1. Vilma Jaudženienė, tėvų atstovė
  2. Mantas Mačius, tėvų atstovas
  3. Rimvydas Žilaitis, tėvų atstovas
  4. Jolita Bružienė, mokytojų atstovė
  5. Loreta Dužinskienė, mokytojų atstovė
  6. Ružana Brasienė, mokytojų atstovė
  7. Olga Orienė, mokytojų atstovė
  8. Tadas Kaikaris, mokinių atstovas
  9. Emilijus Generauskas, mokinių atstovas
  10. Vanesa Mikutytė, mokinių atstovė