Viskas, kas daroma progimnazijoje, daroma dėl vaiko. Pusmečio pasiekimų analizė – tai ir mokinių, ir mokytojų darbo įvertinimas ir įsivertinimas. Analizuojame kiekvieno mokinio pažangą ir nesėkmių priežastis. Ieškome kelių ir būdų pasiekimų gerinimui. Bet labiausiai džiaugiamės mokiniais, kuriems pavyksta mokytis aukštesniuoju lygmeniu – tai mokinių ir mokytojų nuoseklus darbas, šeimos pagalba ir palaikymas. 121 mokinys pusmetį baigė aukštesniuoju lygmeniu ( t.y. 19,5 proc.): 85 mokiniai 1-4 kl.; 36 – 8 -5- klasėse. Mokymosi aukštesniuoju lygiu mokinių skaičius atvirkščiai proporcingas  kylant klasių pakopomis – nuo 29 pirmoje klasėje iki 7 aštuntoje. Didžiuojamės ir sveikiname progimnazijos darbštuolius.

https://www.facebook.com/Naujosios-Akmen%C4%97s-Saul%C4%97tekio-progimnazija-627646127273112/photos/pcb.3667344136636614/3667343319970029/