Mielieji,

Sveikiname visą Jūsų mokyklos bendruomenę pelnius „Olweus mokyklos“ vardą. Dėkojame Jums už bendradarbiavimą ir nuoširdų darbą diegiant Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą (OPKUS) mokykloje tiek nuotolinio, tiek įprasto ugdymo metu. 

Linkime ir toliau tęsti savo veiklas, kovojant su patyčiom bei užtikrinant mokyklos bendruomenės saugumą.

Olweus programos koordinavimo komandos vardu

Pagarbiai

Ana Buzarevič,

Projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ metodininkė,

Olweus patyčių prevencijos programos administratorė

NACIONALINĖ ŠVIETIMO AGENTŪRA