Neformalusis ugdymas

NAUJOSIOS AKMENĖS „SAULĖTEKIO“ PROGIMNAZIJA

NEFORMALIOJO UGDYMO BŪRELIŲ DARBO GRAFIKAS 2018– 2019 M. M.

 

Eil. Nr.

Būrelio pavadinimas

Vadovas

Vieta

Darbo laikas

I

II

III

IV

V

1

Dailės studija „Spalvos“  5 – 8 kl.

I. Suchodimcovienė

15 kab.

14.45

 

 

 

 

2

Dailės studija „Pieštukai“  1 – 4 kl.

I. Suchodimcovienė

15 kab.

 

 

 

13.50

13.50

3

Ekologinis klubas  5 – 8 kl.

A.Kazlauskienė

32 kab.

 

 

13.50

 

 

4

Jaunučių šokių kolektyvas 1-4 kl.

S. Gadžij

Aktų salė

13.40

 

16.15

 

 

5

Dainavimo studija     5 – 8 kl.

I. Naglienė

28 kab.

 

 

14.45

13.50

 

6

Dainavimo studija 1-4 kl.

I. Naglienė

28 kab.

 

 

12.55

12.00

 

7

Mažieji dainorėliai   1 – 4 kl.

I. Batavičienė

27 kab. M.

 

 

12.55

 

 

8

Proj. „Europos mokykla“6–8 kl.

Ž. Petokaitienė

16 kab.

 

 

 

14.45

 

9

„Lyderių mokykla“     7 – 8 kl.

Ž. Petokaitienė

16 kab.

 

 

 

 

13.50

10

Mergaičių klubas     5 – 8 kl.

G.Liaukšienė

24 kab.

 

14.45

 

 

 

11

Savanorių klubas 3 – 8 kl.

R. Kleinienė

27 kab.

 

14.45

 

14.45

 

12

Drožėjų būrelis    4 – 8 kl.

V. Rimkevičius

30 kab.

 

 

14.45

 

 

13

Informatikos būrelis 5 – 8 kl.

R. Bitinas

20 kab.

14.45

 

 

 

 

14

Jaunieji žurnalistai 1 – 4 kl.                                 

M.Paulauskienė

35 kab. M

 

 

 

12.55

 

15

Folklorinis ansamblis 1 – 6 kl.

D. Jarušaitienė

6 kab.   M

 

12.55

 

12.55

 

16

„Gudručių mokyklėlė“ 1 – 4 kl.

l. Burgienė

13 kab. M

 

12.55

12.55

 

 

17

Jaunieji tyrinėtojai 1 – 4 kl.

A.Akonaitė-Jašmontienė

25 kab.

 

12.55

 

12.55

 

19

Komandiniai žaidimai 6 – 8 kl.

V. Sobenka

Sporto rūmai

 

 

14.45

 

 

20

Kvadratas 5 – 6 kl. bern.

E. Puzonas

Sporto rūmai

14.45

 

 

 

 

21

Kvadratas merg. 5 – 6 kl.

E. Puzonas

Sporto rūmai

 

14.45

 

 

 

22

„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 3-4 kl.

L. Dužinskienė

Sporto s. M

 

 

 

12.55/13.50

 

23

Kvadratas 3 – 4 kl.

D. Bražionienė

Sporto s. M

 

12.55

 

 

 

24

Judrieji žaidimai 1 – 4 kl.

G. Jonušienė

Sporto s. M

 

 

13.50

 

 

25

„Šviesoforas“ 1 – 4 kl.

L. Šutkienė

34 kab.   M

 

 

 

12.55

 

26

Kompiuterio pradžiamokslis 2 kl.

R. Zaveckienė

20 kab.

 

 

12.55

 

 

27

Gamtos b. „Giliukai“ 3 – 4 kl.

D. Jovaišaitė

10 kab. M

12.55

 

 

 

 

28

Judrieji žaidimai 1 – 4 kl.

J. Butnorienė

Sporto s. M

12.55

 

 

 

 

29

„Iš močiutės skrynios“ 1- 4 kl.

D. Jarušaitienė

6 kab.   M

 

 

12.55

 

 

                                                                                                 M – kabinetai pradinės mokyklos pastate.

                               Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                                        Vanda Sobenkienė

 

 

                                   Neformaliojo ugdymo renginių planas 2019 m.

Sausis

Eil.

Nr.

                  Renginys

Data

Atsakingi asmenys

1.

Laisvės gynėjų dienos paminėjimas – akcija „Atmintis gyva, nes liudija“

2019–01–11

G. Sudarienė

2.

Raiškiojo žodžio šventė „Žodis tarp mūsų“.

2019 - 01 -23

Lietuvių kalbos

mokytojai

       

3.

Tapybos paroda „Žiemos langas“

2019 – 01

In. Suchodimcovienė

4.

Dailaus rašto konkursas „Rašom-2019“ III-IV kl.

2019 – 01

D. Varneckaitė

 Vasaris

       

1.

Mokyklos gimtadienis – savivaldos mokymai

2019-02-08

Ž. Petokaitienė

2.

„Trys spalvos- LIETUVA“ mokyklos puošimas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai.

2019-02

I.Suchodimcovienė

3.

Vasario 16-osios šventė „Aš – vienas iš septynių milijardų“.

2019 – 02 -15

J.Pociūtė, organizacinė grupė

4.

Lietuvių kalbos dienos (pagal atskirą planą).

Nuo vasario 16 iki kovo 11 d.

Z. Kurpiuvienė

5.

Dailaus rašto konkursas „Rašom-2019“ I-II kl.

2019 – 02

D. Varneckaitė

Kovas

1.

Skaitytojo diena

2019-03-07

L. Barzelienė

Ir. Kratavičiūtė

2.

Žiemos pramogų diena. Papročių ir tradicijų puoselėjimas – Užgavėnės - „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“.

2019-03-05

L. Burgienė

R. Zaveckienė

3.

Instaliacija „Prabudimas“

2019-03

 

4.

Kovo 11-osios minėjimas. Skaitovų konkursas „Aš tikrai myliu Lietuvą“. 1-4 kl.

2019-03

S. Gadžij

V. Pliuskienė

R. Zaveckienė

D. Jovaišaitė

L. Burgienė

5.

Etikos dienos 5-8 kl.

2019-03-18-19

D. Knabikienė

6.

„Savaitė be patyčių.“ Saugus internetas (pagal atskirą planą).

2019– 03-25-30

A.Vitkutė

V. Šnarienė

7.

Akcija „Žemės dienai“.

2019-03-20

D. Jovaišaitė

A. Kazlauskienė

8.

Teatralizuotų vaizdo klipų šventė 5 – 8 kl.

2019- 03 -27

G. Liaukšienė

9.

Akcija tarptautinei vandens dienai.

2019-03-21

R. Kleinienė

Savanorių klubas

       

Balandis

1.

Tęstinis mokyklos projektas „Vaikai- tėvai- seneliai“. Baigiamasis renginys „Kartų vakaronė“ .

2019-04

Ketvirtų klasių mokytojos

2.

Tapybos paroda „Mano širdies muzika“

2019-04

In. Suchodimcovienė

3.

Tėvų diena (pagal atskirą planą)

2019-04-12

Administracija

Klasių vadovai

4.

Dalyvavimas respublikinėje pradinių klasių mokinių literatūrinėje kūrybinėje konferencijoje „Kuriame- save išsakome“ Ventos gimnazijoje. Tema „Aš tikrai myliu Lietuvą“. Surengti mokinių dalyvių atranką mokykloje.

2019-04

L. Burgienė

5.

Sportinė savaitė – sveikatingumo ir sportiškumo ugdymas.

2019 -04

V. Pliuskienė

S. Gadžij

6.

Tarptautinė kovos su triukšmu diena.

2014-04-26

R.Kleinienė, savanorių klubas, G.Ribinskienė.

Gegužė

1.

Mokyklos pristatymas būsimiesiems penktokams.

2019 – 05

V. Sobenkienė

2.

„Abėcėlės“ šventė pirmaklasiams.

2019– 05 

1 kl. mokytojos

3.

Aerobikos konkursas 7-8 klasių mokiniams.

2019 – 05

V. Sobenka

E. Puzonas

4.

Koliažas “Aš”. Grafikos paroda, skirta aštuntokų išleistuvėms.

2019 - 05

I.Suchodimcovienė

Birželis

1.

Rėmėjo diena 5 – 8 kl.

2019 - 06

Ž. Petokaitienė

2.

Aštuntokų paskutinio skambučio ir padėkos mokyklai šventė.

2019 - 06

7- 8 kl. auklėtojai

3.

Mokslo metų užbaigimo šventė  5 - 7 kl. „Atsiliepkite, talentai“.

2019 -  06

6 - 7 kl. auklėtojai

Rugsėjis

1.

Rugsėjo 1 – oji – Mokslo ir žinių diena.

2019 – 09 - 02

J. Pociūtė

2.

Akcija „Saugus kelias į mokyklą“

2019-09 pirma savaitė

R. Kleinienė

Savanorių klubas

3.

„Lyderiečių krikštynos“.

2019 – 09 –

Ž. Petokaitienė

4.

Europos kalbų diena – dainos Europos kalbomis.

2019 – 09 – 26

Kalbų mokytojai

5.

Rudens krosas

2019 – 09

V. Sobenka

E. Puzonas

Spalis

1.

Popietė mokytojams.

2019 – 10

Ž. Petokaitienė

       

2.

Mokyklos vidaus projektas

„Obuolių diena“.

2019  – 10

Anglų kalbos mokytojai

3.

„Saulėtekiuko“ šventė 5 kl. mokiniams.

2019– 10

6 klasių auklėtojos

4.

Helovynas – moliūgų šventė.

2019 – 10

G. Liaukšienė

5.

Tarpklasinės kvadrato varžybos 5 kl. bern.

2019 – 10

V. Sobenka

E. Puzonas

6.

Tarpklasinės kvadrato varžybos 6 kl. bern.

2019- 10

E. Puzonas

V. Sobenka

7.

 Akcija „Maisto bankas“

2019-10

R. Kleinienė

Savanorių klubas

                                      

Lapkritis

1.

Eruditų konkursas (komandomis)

2019 - 11

VGK

2.

Tarpklasinės kvadrato varžybos 5 – 6 kl. merg.

2019 – 11 

E. Puzonas

V. Sobenka

3.

Tarpklasinės krepšinio varžybos 6 kl. bern.

2019 – 11

V. Sobenka

E. Puzonas

Gruodis

1.

Menų ir socialinės veiklos projektas „Dovanokime Kalėdų stebuklą vieni kitiems“

( mokyklos puošimo savaitė).

2019 – 12

J. Pociūtė

I. Suchodimcovienė

G. Liaukšienė

2.

Kalėdinė instaliacija „Mano stebuklingos Kalėdos“

9–12 mėn.

I.Suchodimcovienė

3.

Kalėdų laukimo šventės 1 – 4 kl.

2019 – 12

1 – 4 klasių mokytojos

4.

Kaukių diena  - 8 kl.

2019 – 12

Ž.Petokaitienė

J. Pociūtė

G. Liaukšienė

5 – 8 klasių auklėtojai