Neformalusis ugdymas

NAUJOSIOS AKMENĖS „SAULĖTEKIO“ PROGIMNAZIJA

NEFORMALIOJO UGDYMO BŪRELIŲ DARBO GRAFIKAS 2017– 2018 M. M.

Eil.

Nr.

Būrelio pavadinimas

Vadovas

Vieta

Darbo laikas

I

II

III

IV

V

1.      

Dailės studija „Spalvos“  5 – 8 kl.

I. Suchodimcovienė

15 kab.

     

14.40

 

2.       

Dailės studija „Pieštukai“  1 – 4 kl.

I. Suchodimcovienė

15 kab.

12.55

12.00

 

 

 

3.      

Ekologinis klubas  5 – 8 kl.

A.Kazlauskienė

32 kab.

 

 

 

13.50

 

4.      

Jaunučių šokių kolektyvas 1-4 kl.

S. Gadžij

Aktų salė

13.00

 

 

 

 

5. 

Jaunių šokių kolektyvas      4 – 6 kl.

S. Gadžij

Aktų salė

14.00

 

14.00

 

 

6. 

Merginų šokių kolektyvas  6 – 8 kl.

S. Gadžij

Aktų salė

   

15.00

 

 

7. 

Dainavimo studija     5 – 8 kl.

I. Naglienė

28 kab.

 

 

13.50

   
8. 

Mažieji dainorėliai   1 – 4 kl.

I. Batavičienė

27 kab. M.

 

12.55

 

12.55

 

9. 

Proj. „Europos mokykla“6–8 kl.

Ž. Petokaitienė

16 kab.

14.40

   

 

 

10. 

„Lyderių mokykla“     7 – 8 kl.

Ž. Petokaitienė

16 kab.

 

   

 

13.45

11. 

Mergaičių klubas     6 – 8 kl.

G. Raudienė

24 kab.

 

14.40

 

 

 

12. 

Savanorių klubas 5 – 8 kl.

R. Kleinienė

27 kab.

 

13.50

   

 

13. 

Drožėjų būrelis    4 – 8 kl.

V. Rimkevičius

30 kab.

   

14.40

 

 

14. 

Jaunieji žurnalistai 1 – 4 kl.

M.Paulauskienė

35 kab. M

 

 

12.55

12.55

 

15. 

Folklorinis ansamblis 1 – 6 kl.

D. Jarušaitienė

6 kab.   M

 

12.55

 

12.55

 
16. 

„Gerumo mokyklėlė“ 1 – 4 kl.

l. Burgienė

13 kab. M

 

12.55

     
17. 

Judrieji žaidimai  5 - 8 kl.

L. Štutienė

Sporto s.

 

   

14.45

 

18. 

Kvadratas  5 – 6 kl. merg.

L. Štutienė

Sporto s.

 

 

14.45

 

 

19. 

Kvadratas 5 – 6 kl. bern.

E. Puzonas

Sporto s.

14.45

 

 

 

 

20. 

Krepšinis berniukams 6 – 8 kl.

E. Puzonas

Sporto s.

 

14.45

 

 

 

21. 

Šaškių būrelis 1 – 4 kl.

V. Pliuskienė

14 kab.   M

 

 

12.55

 

 

22. 

„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 3-4 kl.

L. Dužinskienė

Sporto s. M

 

13.45

 

13.00

 

23. 

Kvadratas 3 – 4 kl.

D. Bražionienė

Sporto s. M

 

13.00

 

13.45

 

24. 

Judrieji žaidimai 1 – 4 kl.

G. Jonušienė

Sporto s. M

   

12.55

 

 

25. 

„Šviesoforas“ 1 – 4 kl.

L. Šutkienė

34 kab.   M

 

 

12.55

12.55

 

26. 

Kompiuterio ir intern. pasaulis 4 kl.

R. Zaveckienė

20 kab.

 

 

 

14.00

 
27. 

Kompiuterio pradžiamokslis 2 kl.

R. Zaveckienė

20 kab.

 

 

 

13.15

 
28. 

Gamtos b. „Giliukai“ 3 – 4 kl.

D. Jovaišaitė

10 kab. M

 

 

12.55

12.55

 
29. 

Judrieji žaidimai 1 – 4 kl.

J. Butnorienė

Sporto s. M

12.55

 

 

 

 

30. 

Knygų bičiuliai 3 – 8 kl.

L. Barzelienė

Biblioteka

     

13.50

 

                                                                                                 M – kabinetai pradinės mokyklos pastate.

                               Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                                        Vanda Sobenkienė