Pranešimai

Pradinių klasių mokytojų metodinė išvyka

 

  Birželio 13 dieną Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos pradinių klasių mokytojos ir specialioji pedagogė lankėsi Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykloje. Metodinės išvykos tikslas -  skatinti bendradarbiavimą tarp ugdymo įstaigų, siekiant organizuoti ugdymo procesą, sudarant galimybes mokinių gebėjimams atsiskleisti.

 

    Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykloje tikslingai įrengtos relaksacijos, darbinės veiklos, lauko klasės, etnokultūrinis kampelis. Sudarytos puikios sąlygos vaikams, turintiems specialiųjų poreikių,ugdyti savo gebėjimus. „Saulėtekio“ progimnazijos mokytojos domėjosi ugdymo procesu, asmenine mokinio pažanga, patyriminiu ugdymu. Kolegės noriai dalijosi patirtimi, įžvalgomis apie pokyčius švietimo sistemoje.

    Vieningai buvo nutarta, kad vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, reikalingos specializuotos ugdymo įstaigos. Konstruktyvūs pokalbiai, dalijimasis patirtimi, įžvalgomis padeda kurti nuoseklią, mokinių gebėjimus atitinkančią švietimo sistemą.
Ankstesnės naujienos


Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Akmenės rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnė R.Vėlavičienė kartu su jaunaisiais policijos rėmėjais Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijoje 1-4 klasių mokiniams vykdė prevencinę akciją „Saugi vasara“.

  2019 m. kovo pradžioje vykęs kalbų konkursas KALBŲ KENGŪRA 2019 sudomino didelį būrį Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos moksleivių. Anglų kalbos programos užduotis atliko net 80 2-8 kl. mokinių.

  Birželio 4 dieną „Saulėtekio“ progimnazijos pirmokai- 75 mokiniai išvyko į žygį pėsčiomis.

Birželio 1-2 dienomis DofE komanda ėjo į kvalifikacinį žygį. 

Saulėtekio" progimnazijos 4c klasės mokiniams paskutinės mokslo metų savaitės renginiai sutapo su mokyklėlėje organizuojama patyrimine savaite.