Pranešimai

Patirtinio mokymo(si) diena ,,Atraskime miesto istoriją”

              Artėjant mūsų miesto, Naujosios Akmenės, jubiliejui, “Saulėtekio” progimnazijos 5-8 klasių mokiniai dalyvavo mokyklos organizuotoje patirtinio mokymo(si) dienoje “Atraskime miesto istoriją”. Patirtinis mokymas(is) - tai mokymas(is) veikiant, kai besimokantieji kuria savo žinojimą, įgauna įgūdžių, ugdosi gebėjimus ir vertybes iš tiesioginės savo, o kartais ir kitų patirties.Veikla vyko įvairiose miesto vietose. Prie Ramučių tvenkinio Visuomenės sveikatos biuro specialistės akcentuodamos, kad vasara ne tik atostogų, bet ir pavojų metas, mokė vaikus suteikti pirmąją pagalbą. Miesto Vaikų pasaulyje mokiniai dirbdami grupėse ir tyrinėdami aplinka, naudodamiesi išmaniosiomis technologijomis ir, žinoma, savo galva , atliko biologijos mokytojų A. Kazlauskienės ir I. Paleckienės sudarytas užduotis. Naujosios Akmenės Šventosios Dvasios Atsiuntimo bažnyčioje maloniai vaikus pasitiko ir pasakojo apie pastato istoriją, architektūros stilių, puošybos elementus, tinkamą elgesį maldos namuose klebonas dekanas O. Jurevičius. Taip pat aplankytas Gedulo ir vilties dienai atminti pastatytas kryžius, prie kurio savo patirtimi, išgyvenimais dalijosi tremties liudininkės, kurios grįžusios apsigyveno ir iki pat šiol gyvena Naujojoje Akmenėje. Susitikimus su klebonu ir tremties liudininkėmis organizavo tikybos mokytoja M. Bertašiūtė. Apie Naujosios Akmenės kultūros rūmų architektūrą, istoriją, meno kūrinius, patalpas ir renginius pasakojo kultūrinių renginių organizatorė Jurgita Valčikaitė-Šidlauskienė, o matematines užduotis su pastate ir aplink jį esančiomis erdvinėmis figūromis vaikams pateikė matematikos mokytojos R. Rudienė ir D. Koverienė. Net retkarčiais purškiantis lietus mokiniams nesugadino pažintinių emocinių ir socialinių įgūdžių ugdymo dienos. Visus tris mokymos(si) aspektus vaikai surašys į refleksijų lapus ir pristatys mokyklos bendruomenei.

Lietuvių kalbos mokytoja Jolanta Pociūtė

FACEBOOK
Ankstesnės naujienos


Pradinių klasių mokytojos ir specialioji pedagogė lankėsi Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykloje.

Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Akmenės rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnė R.Vėlavičienė kartu su jaunaisiais policijos rėmėjais Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijoje 1-4 klasių mokiniams vykdė prevencinę akciją „Saugi vasara“.

  2019 m. kovo pradžioje vykęs kalbų konkursas KALBŲ KENGŪRA 2019 sudomino didelį būrį Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos moksleivių. Anglų kalbos programos užduotis atliko net 80 2-8 kl. mokinių.

  Birželio 4 dieną „Saulėtekio“ progimnazijos pirmokai- 75 mokiniai išvyko į žygį pėsčiomis.

Birželio 1-2 dienomis DofE komanda ėjo į kvalifikacinį žygį.