Pranešimai

Per praeitį į ateitį

                      Naujosios Akmenės “Saulėtekio”  progimnazijos 7-okai  skaitinių temą  „Per praeitį į ateitį“, nagrinėjančią  vieną iš skaudžiausių Lietuvos Respublikos istorijos laikotarpių – trėmimą, mokėsi ne vien tik „sauso“ vadovėlio skaitymo būdu.

                      Direktorės pavaduotoja V.Sobenkienė pasiūlė pasikviesti  Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotoją Tomą Martinaitį, “Misija Sibiras” dalyvį, kuris galėtų pasidalinti savo įspūdžiais iš kelionės ir veiklų. Džiugu, kad mielai sutiko ir dvi pamokas mokiniams pasakojo savo patirtį ir demonstravo skaidres, kuriose užfiksuotos kelionės, darbų, sutiktų žmonių, emocijų  akimirkos. Mokiniai, gavę refleksijų lapelius, paruoštus mokytojos J.Pociūtės, fiksavo mintis pagal nurodytus kriterijus. Refleksijos aptartos literatūros pamokose. Mokiniams buvo labai įdomu išgirsti ir pamatyti “gyvą” misijos dalyvį, gauti atsakymus į visus klausimus, apmąstė savo norus(atlikti tokią pat misiją) ir fizines bei dvasines galimybes.. Visas savo mintis ir jausmus sudėliojo į pastraipas, kuriose samprotavo, kodėl dabartiniam jaunimui reikia žinoti ir prisiminti skaudžius Lietuvos istorijos puslapius.

                      Istorijos mokytoja G.Sudarienė ir geografijos mokytoja J.Zarembienė  pritarė idėjai, kad ši  Lietuvos istorijos dalis turi būti išnagrinėta giliau ( nepaisant to, kad tokia tema neįeina į minėtų dalykų programas 7- oje klasėje). Mokytoja Gintarė dar kartą priminė 7-okams trėmimų istorines bei politines aplinkybes, demonstravo tremtinių kasdieninio gyvenimo nuotraukas, žemėlapyje akcentavo Sibiro platybes, trėmimų vietas. Džiaugėsi, kad vienas 7-okas, žinodamas savo senelių trėmimo istoriją, išsiaiškino, kuriose vietose Sibire jie gyveno, tas vietas pažymėjo geltonais lapeliais mokytojos žemėlapyje.

                      Geografijos mokytoja Jurga  suorganizavo kelionę į Mūšos tyrelio pažintinį taką . Ten mokiniams pasakojo ir palygino matomą gamtą su Sibiro gamta, augalais, pelkėtomis vietomis. Mokiniai sužinojo, kad toje pelkėje žmonės rankomis tiesė pažintinius takus, nes jokia technika įvažiuoti negali, palygino tokį darbą su matyta veikla T.Martinaičio pristatyme, skaitinių vadovėlyje skaitytu tekstu. Galėjo paliesti, suvokti, matyti, net užuosti galimai buvusią realybę ir sunkumus, žavėtis lietuvių dvasios stiprumu ir valia.  Per kitas geografijos pamokas darė projektus, susijusius su Sibiru: nusakė geografinę padėtį, klimato ir gamtos sąlygas.

                     Pamokos, mokomos per asmeninį atradimą, suteikia mokiniams galimybę įgyti įvairios patirties: atskleidžia mokinių mąstymą, elgesį, gebėjimą valdyti emocijas, priimti sprendimus, skatina moksleivius kritiškai mąstyti, klausti ir ieškoti atsakymų bei ugdyti bendravimo įgūdžius. 

Mokytoja Jolanta Pociūtė

AKIMIRKOS...
 
Ankstesnės naujienos


Džiaugiamės edukacinių konkursų  „Olympis 2019 – Pavasario sesijos rezultatais“

Jau trejus metus  mūsų mokyklos „Savanorių klubas“ ir  visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Gitana Ribinskienė organizuoja Tarptautinės triukšmo suvokimo dienos paminėjimą.

Šiemet Tėvų dieną (balandžio 12) tėvai turėjo galimybę dalyvauti edukaciniame užsiėmime „Fraktalų piešimas“.

Kovo 23 dieną 28 mūsų mokyklos mokiniai, lydimi  anglų kalbos mokytojos Neringos Vaičiūtės-Gabalienės ir tėvelių, dalyvavo  Šiaulių universitete vykusiame anglų kalbos „Kings“ olimpiados finale.

,,Saulėtekio" progimnazijoje vyko tėvų diena.