Pranešimai

eTwinning kokybės ženklelis

         3a klasės mokiniai praeitais mokslo metais dalyvavo eTwinning projekte ‘European map of postcards’. Projekto metu vaikai pildė Europos šalių žemėlapį, siuntė laiškus į įvairiausias Europos šalių mokyklas, kurios dalyvavo šiame projekte.

         4 a kl. ir 4 d kl. mokiniai 2018 m. gruodžio-sausio mėn. dalyvavo kitame eTwinning projekte ‘Christmas around me’. Mokiniai dainavo Kalėdines dainas, sveikino vieni kitus su šventėmis, siuntė šventinius sveikinimus paštu projekto partneriams. Sausio 14 d. įvyko tiesioginio vaizdo pamoka Skyp'e pagalba kartu su Turkijos mokiniais iš Çanakçı İlkokulu bei mokytoja Cansu Tekçi.

        eTwinning projektų veikla yra vertinama ir tai atlieka Nacionalinė paramos tarnyba, vadovaudamasi numatytais reikalavimais:

 • Projekto tema originali.
 • Taikomi įvairūs pedagoginiai metodai.
 • Mokiniai imasi iniciatyvos.
 • Mokiniai bendradarbiauja su savo partneriais dalyvaudami įvairioje veikloje.
 • Projektas integruotas į mokyklos ugdymo turinį ir dalyko mokymo planą.
 • Didžioji dalis projektinės veiklos vyksta pamokų metu.
 • Projektinė veikla suteikia mokiniams galimybę ugdyti savo įgūdžius bei kompetencijas.
 • Mokinių bendravimas - akivaizdus mokytojo tikslas.
 • Mokiniai dalinasi veikla, kartu nagrinėja bendrą temą, bendradarbiauja ir kuria bendrą produktą
 • Bendravimo veikla skatina mokinius skaityti bei peržiūrėti partnerių darbus arba klausyti jų.
 • Partnerių mokyklos bendradarbiauja vykdydamos bendrą veiklą.
 • Partneriai nėra vien tik informacijos gavėjai.
 • Bendradarbiavimo veiklos rezultatas apčiuopiamas.

       Jei projektas atitinka išvardintus reikalavimus, suteikiamas Nacionalinis kokybės ženklelis. Tai yra konkretus pripažinimas mokytojams ir mokykloms už jų aukšto lygio veiklą programoje „eTwinning“. Tai paskatinimas mokiniams tęsti dalyvavimą ir veiklą programoje „eTwinning“ bei konkretus būdas parodyti, kad jų pastangos yra vertinamos. Mokiniai gauna mokinio kokybės ženklelį jų mokytojui pelnius nacionalinį kokybės ženklelį. Tai yra viešas pripažinimas mokyklai už jos pasiryžimą siekti kokybės ir atvirumo europinio bendradarbiavimo veikloje.

        Mokiniai įvykdė visas projektų užduotis, tad Nacionalinė paramos tarnyba įvertinus tai, suteikė anglų kalbos mokytojai D.Jarušaitienei ir 3a, 4a bei 4d klasių mokiniams eTwinning Kokybės ženklelius.

Anglų kalbos mokytoja Daina Jarušaitienė

Ankstesnės naujienos


Folkloro kolektyvą “Šarkutis” lanko 33 (1-6 klasių) mokiniai.

Kviečiame kovo 8 dieną 13 valandą į tradicinį mokyklos renginį!

Pirmą kartą "Saulėtekio" pradinukai dalyvavo  LGMA ( Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos) paruoštoje olimpiadoje "Mano gaublys".

„Savanorių klubo“ nariai dukart lankėsi Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centre esančiame „Trečiojo amžiaus universitete“ ir teikė savanorišką pagalbą jo lankytojams, tobulinantiems  anglų kalbos įgūdžius.

Tradiciškai ,,Saulėtekio“ progimnazijoje  įvyko technologijų olimpiada. Šių metų tema -  ,,Laiškas į ateitį“.