Pranešimai

Mokyklos taryba veikia

          Mokyklos taryba- aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, telkianti moksleivių, jų tėvų (arba globėjų) ir pedagogų atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

          Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos tarybą sudaro mokinių tėvai  Lina Vabalienė, Antanas Katkus, Algirdas Rimkus, Mantas Mačius, Rūta Zaveckienė; mokiniai Beata Zibertaitė, Deividas Paulauskas, Amelija Paulauskaitė, Emilija Pikytė ir Arnas Liniauskas, mokytojai Roma Rudienė, Gražina Liaukšienė, Marytė Paulauskienė, Jurgita Zarembienė, Neringa Vaičiūtė – Gabalienė.

           Nuo savo kadencijos pradžios (2018 m. balandžio mėn.) mokyklos taryba svarstė  įvairias problemas, domėjosi  ir teikė pasiūlymus bei galimybes  problemoms įveikti.  Kreipėsi į rajono merą dėl finansavimo įrengiant žaliuzes pradinių klasių mokinių kabinetuose; tarėsi su tuometiniu švietimo skyriaus vedėju dėl proporcingo kompiuterių paskirstymo rajono mokykloms remiantis mokinių skaičiumi ir t.t.            

           2019 m. sausio 8d. mokyklos taryba vėl susirinko.  Pirmajame susitikime pasveikinta nauja įstaigos vadovė Violeta Karalienė.  Taryba palinkėjo lengvai  įgyvendinti savo vizijas ir siekius. Labiau neformalios formos susitikime buvo aptartas mokyklos veiklos planas, pritarta jų tikslams, išklausyta ,,naujo žvilgsnio“ į mokyklos veiklą ir progresą. Mokyklos tarybos  nariai  siūlė įvairiapusę pagalbą.

            Administracija ir mokyklos  taryba bendraudamos ir bendradarbiaudamos siekia, kad mokykloje mūsų vaikams būtų sudarytos kuo geresnės sąlygos ugdymui(si).

Mokyklos tarybos pirmininkė Rūta Zaveckienė

 
Ankstesnės naujienos


Ilgalaikio aštuntokų projektinio darbo ,,Šachmatai- laisvalaikiui įvairinti ir interjerui puošti" rezultatai.

Gyvenimo tempas, keliami reikalavimai, savirealizacija – visa tai būdinga šiandieninėje visuomenėje gyvenantiems žmonėms. Ne išimtis ir mes, mokytojai. Su rugsėjo 1-osios skambučiu pasineriame į nesibaigiančių darbų vandenyną...

Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ pradinukai mokosi šiuolaikiškai!

Mokyklos valgykloje galima užsisakyti dienos pietus.

Gruodžio mėnuo – laukimo, gerumo, stebuklų metas…