Pranešimai

Visos dienos mokykla

 

             Praeitų mokslo metų pabaigoje Švietimo ir mokslo ministerija  buvo paskelbusi savivaldybių, kuriose kitais mokslo metais  bus visos dienos mokykla, atranką. Visos dienos mokyklos tikslas -  nemokamai  užimti ir ugdyti  pradinukus visą darbo dieną, iki 17valandos. Bandomajame projekte, truksiančiame metus, dalyvauja apie 40 bendrojo ugdymo mokyklų iš įvairių šalies savivaldybių. „Saulėtekio“ progimnazijos pradinukai   tapo šio projekto dalyviais. Nuo spalio  1 dienos mūsų mokyklėlėje  pradėjo veikti visos dienos mokyklos  grupė. Ją lanko apie 80 mokinių.  Po pamokų su jais dirba trys grupės auklėtojos, ruošiant namų darbus ar atliekant nebaigtas klasėje veiklas, talkina mokytojų komanda.  Tiems vaikams, kuriems reikia, teikiama logopedo, specialiojo pedagogo ar socialinio pedagogo pagalba.

             Mokiniai turi galimybę dalyvauti mokykloje organizuojamuose būreliuose (pasirinkimas didelis). Menu besidomintys gali rinktis dailės studiją „Pieštukai“, dainavimo studiją,  ,,Mažuosius dainorėlius", folklorinį ansamblį, rankdarbių būrelį „Iš močiutės skrynios“. Mėgstantys sportuoti gali  dalyvauti   jaunučių šokių, kvadrato, ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“, judriųjų žaidimų būreliuose. Galima pasirinkti ir kitokius užsiėmimus: „Gudručių mokyklėlę” , „Jaunuosius tyrinėtojus”, ,,Jaunuosius žurnalistus“,   „Šviesoforą“ , ,,Kompiuterio pradžiamokslį“, „Giliukus“. 

             Grupės vaikai taip pat turi galimybę dalyvauti ir kitose organizuojamose veiklose. Pavyzdžiui, lapkričio 20dieną ,,Savanorių klubas“, vadovaujamas mokytojos Romos Kleinienės, suorganizavo linksmą popietę šiame projekte dalyvaujantiems vaikams. Mažieji mokiniai kartu su  vyresniaisiais draugais mokėsi sakyti komplimentus, dainavo, šoko. Užsiėmimas vaikams  labai patiko,  nes jie ne tik pakeitė klasių erdvę į mokyklos aktų salę, bet dar juos mokė ne mokytojai, o mokiniai. Visa tai paįvairino mokinukų kasdienę veiklą.                                                                               

              Visos dienos mokykla - naujas dalykas, skirtas padėti šeimai ir vaikui, tad, padėję paruošti pamokas, stengsimės kuo daugiau dalyvauti  neformaliojo švietimo užsiėmimuose, projektuose su vyresniaisiais draugais, lankytis kultūriniuose renginiuose.

            Pradinių klasių mokytoja Jolita Bružienė

 
Ankstesnės naujienos


Mokinių kultūrinių įpročių formavimas turi būti nuoseklus ir sisteminis.

   Lapkričio 21 dieną projekto „Vyresniojo draugo pagalba jaunesniajam draugui“ dalyviai susirinko į paskaitą „Maistas ir smegenys“.

Olimpiados tikslas – šviesti moksleivius aplinkosaugos tema, skatinti juos domėtis, formuoti aplinkai draugiškus įpročius.

 Tik gimę berniukai ir mergaitės būna labai panašūs vieni į kitus. Augdami jie ima vis labiau skirtis.

Šiandienos mokyklos tikslas – auginti kūrybingus, motyvuotus, pilietiškus, turinčius vertybinį stuburą, puoselėjančius kultūrines vertybes bei įvairiapusiai raštingus vaikus.