Pranešimai

Susitarimai

          Su dideliu nerimu stebime vis labiau kaistančią situaciją švietime, kai tarpusavyje konfrontuojančių pusių – streiką paskelbusių mokytojų ir Švietimo ir mokslo ministerijos – veiksmai darosi neprognozuojami. Vis labiau aiškėja, kad tiek streikuojančių, tiek juos palaikančių nepasitenkinimo priežastis yra ne vienų ar kitų iškeltų reikalavimų nepaisymas, tačiau vis didėjantis nusivylimas Lietuvos valdžios gebėjimu pozityviai spręsti bet kurią švietimo sistemos problemą.

            Suprantame, kad dabartinėje situacijoje ministrė Jurgita Petrauskienė toliau negali eiti savo pareigų ir gerbiame jos sprendimą trauktis. Tačiau vieno ar kito žmogaus buvimas švietimo ir mokslo ministro kėdėje negali pakeisti pasirinktos strateginės krypties gerinant mokytojų darbo sąlygas, tobulinant jų darbo apmokėjimo sistemą. Iš naujai paskirto ministro reikalausime nuosekliai tęsti etatinio mokytojų darbo apmokėjimo bei mokyklų finansavimo tvarkos įvedimą, atsižvelgiant į lapkričio 29 d. su dauguma šalies švietimo profesinių sąjungų pasiektus susitarimus. Be abejo, esame atviri tolesnėms diskusijoms, kurios leistų taip pakeisti nuo šių mokslo metų pradžios įsigaliojusios teisės aktus, jog būtų sukurta skaidri, socialiai saugi ir teisinga darbo apmokėjimo sistema.

             Gyvenimas nesibaigia neišvengiama ministrų kaita. Šiandien, t.y. gruodžio 3 d., visi  švietimo profesinių sąjungų vadovai yra pakviesti dalyvauti Vyriausybės posėdyje, kuriame bus pakartotinai svarstomas 2019 m. valstybės biudžeto projektas. Dėl šio dokumento švietimo profesinės sąjungos jau ne kartą yra pareiškusios savo aiškią nuomonę. Besąlygiškai pritariame papildomų 49 mln. Eur, reikalingų nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. galutinai įvesti etatinį mokytojų darbo apmokėjimą, skyrimui. Kartu reikalaujame, kad būtų pradėtas vykdyti įsipareigojimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams – iki 2020 m. jų atlyginimus sulyginti su bendrojo ugdymo pedagogų algomis. Pirmieji žingsniai jau turi būti žengti ateinančiais metais ir tam reikalinga 13 mln. Eur taip pat turi atsirasti 2019 m. biudžete. Kartu palaikome siūlymą skirti 10 mln. Eur švietimo pagalbos mokiniui specialistų algoms ir sudaryti sąlygas jų algas mokėti ir iš nepanaudotų socialinės paramos lėšų.

            Reikalaujame, kad visos parlamentinės partijos ne tik deklaruotų savo norą spręsti ilgalaikio švietimo finansavimo problemas, pasiekiant Švietimo ir mokslo šakos kolektyvinėje sutartyje numatytą 6 procentų nuo BVP dydį, bet savo deklaracijas įtvirtintų partijų susitarime.

            Lietuvos mokytojų švietimo ir mokslo profesinė sąjunga, Lietuvos švietimo profesinė sąjunga, Švietimo ir mokslo profesinė sąjunga „Solidarumas“, Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“, – švietimo ir mokslo šakos kolektyvinę sutartį pasirašiusios profesinės sąjungos, laikosi nuoseklios pozicijos – kylančias švietimo problemas spręsti socialinio dialogo, pagrįsto aiškiais susitarimais, keliu. Tačiau pamatę, jog šalies valdžia vengia sąžiningo ir konstruktyvaus dialogo, nesilaiko anksčiau prisiimtų įsipareigojimų, nedelsdami kviesime visus švietimo bendruomenės narius į protesto akcijas.

 

Lietuvos mokytojų, švietimo ir mokslo profesinės sąjungos pirmininkas Ramūnas Znutas

Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pirmininkas Audrius Jurgelevičius

Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Ramutė Minkevičienė

Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ pirmininkas Kęstutis Juknis

 
Ankstesnės naujienos


Pačių pagamintas žaisliukas kaskart primins, kad ir Jūs prisidėjote prie gyvūnų gerovės. 

Visos dienos mokykla - naujas dalykas, skirtas padėti šeimai ir vaikui, tad, padėję paruošti pamokas, stengsimės kuo daugiau dalyvauti  neformaliojo švietimo užsiėmimuose, projektuose su vyresniaisiais draugais, lankytis kultūriniuose renginiuose.

Mokinių kultūrinių įpročių formavimas turi būti nuoseklus ir sisteminis.

   Lapkričio 21 dieną projekto „Vyresniojo draugo pagalba jaunesniajam draugui“ dalyviai susirinko į paskaitą „Maistas ir smegenys“.

Olimpiados tikslas – šviesti moksleivius aplinkosaugos tema, skatinti juos domėtis, formuoti aplinkai draugiškus įpročius.