Pranešimai

Paskaita tėvams ir mokytojams

                Tik gimę berniukai ir mergaitės būna labai panašūs vieni į kitus. Augdami jie ima vis labiau skirtis. Ypač ryškūs pokyčiai vyksta brendimo metu - taip vadinamas laikotarpis, per kurį vaikas virsta suaugusiuoju. Kiekvienas žmogus bręsta skirtingai - vienas sparčiau, kitas lėčiau. Brendimo temą ketvirtokai šiemet jau aptarė, aiškinosi per pasaulio pažinimo pamokas. O kaip tėveliams sekasi spręsti problemas, susijusias su brendimo laikotarpiu? Kokie ankstyvosios paauglystės požymiai? Kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje? Kokį pavyzdį rodyti savo vaikams? Kaip susitaikyti su tuo, kad vaikui svarbesni tampa draugai ir jų nuomonė nei tėvai?  Tam, kad atsakytų į šiuos ir panašius klausimus, 4 -ų klasių mokytojos į pagalbą pasikvietė psichologę R. Mokusienę. Psichologė paskaitos metu ketvirtokų tėveliams pristatė ankstyvosios paauglystės bruožus ir pasidalino patirtimi, kaip reikėtų elgtis vienoje ar kitoje situacijoje. Duoti patarimai  naudingi ne tik  mokinių tėveliams, bet ir mokytojoms, nes jau ketvirtoje klasėje pradeda ryškėti ankstyvosios  paauglystės požymiai.

 

Pradinių klasių mokytoja Jolita Bružienė

Ankstesnės naujienos


Šiandienos mokyklos tikslas – auginti kūrybingus, motyvuotus, pilietiškus, turinčius vertybinį stuburą, puoselėjančius kultūrines vertybes bei įvairiapusiai raštingus vaikus.

Skatindamos mokinius kuo daugiau skaityti, ,,Saulėtekio" pradinių klasių mokytojos tradiciškai pakvietė mokyklėlės bendruomenę dalyvauti Skaitymo savaitėje  ,, BALTOS LANKOS, JUODOS AVYS".

   Mūsų mokyklos mokytojų bendruomenė yra solidari su Lietuvos mokytojais, kurie siekia gerovės visam pedagogų kolektyvui visoje Lietuvoje

Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos moksleiviams, pavasarį dalyvavusiems tarptautinio kalbų konkurso KALBŲ KENGŪRA anglų kalbos programoje, 2018-ieji buvo itin sėkmingi.

Savanoriai nusprendė rudens atostogas praleisti prasmingai. Jie įvykdė duotą pažadą ir nuvyko į gyvūnų prieglaudą „Šiaulių letenėlė“. Gaila, kad mokyklinis autobusas negalėjo sutalpinti visų norinčių atlikti tokį gražų darbą...