Pranešimai

Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos direktoriaus pareigoms užimti komisijos sudėtis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 16  punktu, Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“, 26 punktu, Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 2 d. sprendimu Nr. T-163 „Dėl konkurso Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos direktoriaus pareigoms užimti organizavimo“, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2018 m. liepos 9d. raštą Nr. SR-3032, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos 2018 m. rugsėjo 3 d. raštą Nr. LMVA-173, Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos 2018 m. rugsėjo 7 d. raštą Nr. S-288(1.2) ir 2018 m. rugsėjo 21 d. raštą Nr. S-319(1.2):

           1. O r g a n i z u o j u konkursą Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos direktoriaus pareigoms užimti 2018 m. spalio 2 d. 13.00 val.

           2. T v i r t i n u  Konkurso Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos direktoriaus pareigoms užimti komisijos sudėtį:

Apolinaras Nicius, Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas,

Aušra Jankauskienė, Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyresnioji specialistė,

Regina Petraitienė, Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Atžalynas“ direktorė, II vadybinės kategorijos vadybos ekspertė,

Ieva Zalbaitė, Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Neringa Vaičiūtė-Gabalienė, Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos mokytoja,

Algirdas Rimkus, Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos mokinių tėvų atstovas.

Zita Sinkevičienė, Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė.

            3. S k i r i u konkurso komisijos:

3.1. pirmininku  Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotoją Apolinarą Nicių,

            3.2. sekretore Juridinio skyriaus vyresniąją specialistę Laurą Ulmienę.

 

Savivaldybės meras                                                                                                                Vitalijus Mitrofanovas
Ankstesnės naujienos


Rugsėjo 20 dieną Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ startavo didžiausias technologijų ir verslumo renginys #SWITCH!, kuriame dalyvavo ir mūsų mokyklos mokytojai  ir mokiniai.

Šių mokslo metų pirmosios rugsėjo savaitės penktadienį  įvyko naujųjų “Lyderių mokyklos” narių krikštynos.

Šiais mokslo metais susirinko gausus mokinių būrys, kuriems patiko „Savanorių klubo“ veikla. Patraukliai mokyklos moksleiviams ją pristatė aštuntokės - klubo pirmininkė Laura Diner ir jos pavaduotoja Agnė Kulčickytė.

Dalyvavimas tarptautiniuose eTwinning projektuose yra puiki galimybė mokiniams išbandyti savo anglų kalbos gebėjimus ir įgūdžius, o svarbiausia, susirasti draugų užsienio šalyse, pamatyti, kaip atrodo kitų šalių mokyklos, kaip yra įgyvendinamos tos pačios idėjos...

„The Duke of Edinburgh‘s International Award“ (DofE) tarptautinė programa, kurios tikslas- padėti mokiniams siekti užsibrėžtų tikslų.