Pranešimai

Dalyvavimas tarptautiniuose eTwinning projektuose ir bendradarbiavimas su Amerikos ambasada

Projektų metu skatinamas bendradarbiavimas tarp įvairių šalių mokyklų ir mokinių, mokinių sąmoningumo lygio apie kitų šalių kultūrą, tradicijas, papročius kėlimas. Didelis dėmesys yra skiriamas technologijoms. 
Praeitais mokslo metais dalyvavau dviejuose tarptautiniuose projektuose su  2a ir 6c klasės mokiniais. Vienas projektas buvo susijęs su Kalėdomis ir kalėdinių sveikinimų apsikeitimu su kitomis šalimis („Christmas Excgange Cards“), o kitas - su mokyklų pristatymu („Show us your school and we‘ll show you ours“). Abu projektai buvo pripažinti kokybiškais, reikalavimus atitinkančiais ir apdovanoti Nacionaliniu Kokybės Ženkleliu (NKŽ). Šių metų rugpjūčio 27-29 dienomis mokytojai, kurių projektai buvo pripažinti kokybę atitinkančiais projektais, buvo pakviesti į Vilnius Grand Resort viešbutį apdovanojimų ceremonijai ir mokymams. 27 dieną „Saulėtekio“ progimnazijai buvo įteiktas tarptautinės eTwinning mokyklos ženklelis 2018-2019m. Tokių mokyklų Lietuvoje nėra daug, mūsų mokykla yra viena iš  38 mokyklų , kurios didžiuojasi šiais ženkleliais. Ženklelis „Geriausia Lietuvos „eTwinning“ mokykla“ –  pripažinimas mokykloms, dalyvaujančioms programoje „eTwinning“. Šiuo nauju ženkleliu „eTwinning“ programa siekia suteikti pripažinimo bei pasidžiaugti ne pavieniui dirbančių programos „eTwinning“ dalyvių, bet tos pačios mokyklos mokytojų ir vadovų komandų veikla, pastangomis bei darbu.  Taip pat mokytojams, kurių projektai buvo įvertinti kokybiškais, buvo įteikti diplomai.  „Saulėtekio“ mokykloje šiuos diplomus gavo Daina Jarušaitienė ir Neringa Vaičiūtė-Gabalienė. 28-29 dienomis vyko intensyvūs mokymai, kurių metu sužinojau labai daug naujos informacijos ir naujų technologijų pritaikymo galimybių pamokose.
Svarbu paminėti, jog mūsų mokykla ne tik tarptautinės eTwinning bendruomenės dalis, tačiau bendradarbiauja ir su Amerikos ambasada Lietuvoje. Praeitais mokslo metais rajono užsienio kalbų mokytojos vyko į Amerikos ambasadą, o gegužės mėnesį pasikvietėme diplomatę iš Amerikos ambasados vesti pamokos mūsų aštuntokams. Rugpjūčio mėnesį sulaukiau asmeninio Amerikos ambasadorės Anne Hall kvietimo atvykti į jos rezidenciją Vilniuje 29 dieną. Po eTwinning mokymų pabaigos išskubėjau į ambasadą ir teko garbė sudalyvauti Amerikos ambasadorės surengtame renginyje.  Tikiuosi, jog atėję nauji mokslo metai bus dar produktyvesni ir originalesni nei praėję.
Anglų kalbos vyresnioji mokytoja Neringa Vaičiūtė-Gabalienė

 
Ankstesnės naujienos


„The Duke of Edinburgh‘s International Award“ (DofE) tarptautinė programa, kurios tikslas- padėti mokiniams siekti užsibrėžtų tikslų.

Mūsų mokyklos šokėjai bei etnografinio ansamblio ,,Šarkutis" nariai dalyvavo 2018 m. Lietuvos šimtmečio dainų šventėje ,,VARDAN TOS.."

Kviečiame į mokyklos mokslo metų pradžios šventę rugsėjo 3 dieną 10 val.!

Akmenės rajono savivaldybė skelbia konkursą Naujosios Akmenės ,,Saulėtekio" progimnazijos direktoriaus pareigoms užimti.

Gegužės 31 dieną didelis 5-8 klasių labai gerai ir puikiai besimokančių 38 mokinių pulkas su lydinčiomis mokytomis išvyko į Klaipėdos kraštą (vokiškai Memelland).