Pranešimai

Pedagogų patirtis ,,Idėjų mugėje"

                       Kol mokiniai atostogauja, Naujosios Akmenės ,,Saulėtekio" progimnazijos mokytojai dalijasi patirtimi ir idėjomis. Šių metų pranešimų tema ,,Diferencijavimas ir individualizavimas".

1. ,,Diferencijavimas – ugdymo turinio pritaikymas skirtingo sugebėjimų lygio mokiniams. Durstinio metodas”. (mok. J. Bružienė. R. Zaveckienė)

2. ,,Individualizavimas ir diferencijavimas”. (1-4 klasių mokytojos)

3.   ,,Ugdymo kokybės gerinimas diferencijuojant”. (mok. Zita Kurpiuvienė)

4.  ,,Neformaliojo ugdymo integravimas į užsienio kalbos pamokas“ (mok. Ružana Brasienė)

5.  ,,Bendradarbiavimas mokykloje ir už jos ribų. Savanorystė  - besąlygiška pagalba žmogui". (mok. Roma Kleinienė)

6. ,,Integruotas istorijos- geografijos- dailės projektas, dalyvaujant pilietinėje iniciatyvoje “Atminties kelias” (mok. J. Zarembienė) .

7. ,,Sėkmingas projektų įgyvendinimas bendradarbiaujant  su užsienio partneriais” ( mok. Ž. Petokaitienė)

8. ,,Ugdymo individualizavimas tarpdalykinėje integracijoje - sėkmės garantas" (mok. Daina Jarušaitienė ir Rima Dimitrevičienė)

9.  ,,Kūrybiškumas = diferencijuotas ugdymas + rezultatas". (mok. Roma Rudienė ir Daina Jarušaitienė)

10.  „Šimtmečio medis“ (mok. I.Suchodimcovienė  ir technologijų mokytojai)


https://www.sauletekioprogimnazija.lt/lt/galerijos/ideju-muge/id-87
Ankstesnės naujienos


2018 metų pavasarį mokiniai vyko į ekskursiją po Baltijos šalis. Ji truko tris nepamirštamas dienas.

eTwinning NKŽ (Nacionalinis Kokybės ženklelis) 6c klasės mokiniams už projektą “Show Us Your School and We‘ll Show You Ours“ 

2018 04 10 dieną mūsų mokyklai buvo suteiktas eTwinning mokyklos ženklelis. 

Balandžio 12 dieną ,,Saulėtekio" progimnazijoje įvyko tradicinis, kas du metai rengiamas, ,,Madų šou"...

Balandžio 18 dieną mūsų mokykloje vyko teisinių žinių konkursas – proto mūšis „Temidė“, kuriame buvo tikrinamos rajono mokinių teisinės žinios.

Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijoje vyko 8-9 klasių mokinių gamtamokslinis konkursas - viktorina "Tyrinėti įdomu".