Pranešimai

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO  

ORGANIZAVIMAS NAUJOSIOS AKMENĖS ,,SAULĖTEKIO“ PROGIMNAZIJOJE 2018 M.

 

           NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.

          Testavimo tikslas – įvertinti kiekvieno mokinio individualius pasiekimus, suteikiant objektyvios informacijos mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaikų mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, formuoti mokytojų požiūrį į duomenis apie mokinių pasiekimus kaip svarbų šaltinį ugdymo kokybei gerinti.

 
 

NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (STANDARTIZUOTŲ IR DIAGNOSTINIŲTESTŲ) VYKDYMO TVARKARAŠTIS

 

Nurodyto dalyko/ugdymo srities NMPP testas

Testo pildymo trukmė

Testavimo data

Vertinimo instrukcijų paskelbimas KELTAS sistemoje

2 KLASĖ

RAŠYMAS, 1 dalis

apie 45 min.*

Balandžio 23d.

    Balandžio 23 d.

SKAITYMAS

apie 45 min.*

Gegužės 2 d.

    Gegužės 2 d.

RAŠYMAS, 2 dalis

apie 45 min.*

Gegužės 4 d.

    Gegužės 4 d.

MATEMATIKA

apie 45 min.*

Balandžio 25 d.

    Balandžio 25 d.

4 KLASĖ

RAŠYMAS

45 min.

 Balandžio 23 d.

Balandžio 23 d.

SKAITYMAS

45 min.

         Gegužės 2 d.

      Gegužės 2 d.

PASAULIO PAŽINIMAS

45 min.

  Balandžio 25 d.

      Balandžio 25 d.

MATEMATIKA

45 min.

         Gegužės 4 d.

      Gegužės 4 d.

6 KLASĖ

RAŠYMAS

45 min.

Balandžio 17 d.

Balandžio 17 d.

SKAITYMAS

45 min.

Balandžio 19 d.

Balandžio 19 d.

MATEMATIKA

45 min.

Balandžio 25 d.

Balandžio 25 d.

8 KLASĖ

RAŠYMAS

60 min.

Balandžio 16 d.

Balandžio 16 d.

SKAITYMAS

60 min.

Balandžio 20 d.

Balandžio 20 d.

MATEMATIKA

60 min.

Balandžio 18 d.

Balandžio 18 d.

SOCIALINIAI MOKSLAI

60 min.

Balandžio 24 d.

Balandžio 24 d.

GAMTOS MOKSLAI

60 min.

Balandžio 26 d.

Balandžio 26 d.

 

 

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui: Vanda Sobenkienė ir Ieva Zalbaitė

 
Ankstesnės naujienos


Mūsų rajono trečiokai balandžio 3d. susirinko į Akmenės gimnaziją, dalyvauti diktanto rašymo konkurse ,,Rašau dailiai ir be klaidų‘‘.

Dalyvavimas tarptautiniuose eTwinning projektuose yra puiki galimybė mokiniams išbandyti savo anglų kalbos gebėjimus...

Šių metų kovo 19-23 dienomis Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos 1-4 klasių mokiniai dalyvavo VŠĮ „Vaikų linijos“ inicijuotoje visuotinėje akcijoje „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“. Kiekvieną savaitės dieną buvo vykdomos veiklos, skirtos draugiškumui, pagarbai vienas kitam ugdyti.

Kiekvienais metais, kovo 22 dieną, visame pasaulyje švenčiama Pasaulinė vandens diena.

Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ jau devintoji. Kovo 19-23 dienomis visa mūsų mokyklos bendruomenė šios akcijos metu įsijungė į veiklą.