Pranešimai

Ugdymo karjerai veikla

      Ugdymo karjerai tikslas – veiksmingai ugdyti ir sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas,  palaikyti mokinius,  jiems kuriant, pažįstant  ir realizuojant save.
      Ugdymas karjerai – procesas, kuris padeda mokiniui geriau pažinti save bei jį supantį darbo pasaulį. Šiandieniniam pasauliui reikia lankstumo ir prisitaikymo,  tai įvyks, jeigu gebėsime tinkamai reaguoti į besikeičiančias aplinkybes, suvoksime savo norus bei gabumus. Norėdami  išlikti konkurencingais, ypač svarbu gebėti prisitaikyti prie visuomenėje vykstančių permainų. Taigi žmogui reikalingos karjeros kompetencijos: gebėjimų ir nuostatų apie save formavimas, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybės, karjeros sprendimų priėmimas, karjeros planavimas, derinimas su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimas .

        Ugdymas karjerai   (integruotos pamokos, klasės valandėlės  ir t.t.)

        Karjeros konsultavimas (individualios ir grupinės konsultacijos)

        Karjeros informavimas (informacijos apie karjeros pasirinkimo galimybes, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas: susitikimai su specialistais, įvairių profesijų atstovais,  išvykos į profesinio rengimo centrą ir t.t.)

        Profesinis veiklinimas (susitikimai su įvairių profesijų atstovais, buvusiais mokyklos mokiniais)

        Veikla vykdoma 1 valandą  per savaitę.

                                                                                      Ugdymo karjerai koordinatorė Larisa Chlystova

 

 

 
Ankstesnės naujienos


  Lapkričio 17d. „Saulėtekio“ progimnazijos kvadrato būrelio komanda išvyko į Kairių pagrindinę mokyklą rungtyniauti zoninėse kvadrato varžybose.

Tai - integruota virtuali Lietuvos istorijos, kultūros ir programavimo pamoka visiems 6-14 metų vaikams, kurie mūsų mokykloje  spręs mūsų modernios šalies istorijos ir programavimo rebusus, sukurtus Lietuvos menininkų ir technologų.

Sėkmė šypsojosi „Saulėtekio“ progimnazijos komandai. Be didelio vargo laimėjo prieš savo priešininkus ir užėmė I-ąją vietą. Visi sportininkai pasipuošė medaliais.

   Mokyklos „Savanorių klubo“ nariai vis ieško naujų savanorystės veiklos sričių, todėl nutarė, kad reikia bendradarbiauti su Ramučių gimnazijos „Maltiečiais“ .

  2017 m. spalio pabaigoje prasidėjo  LYDERIŲ TURAS 2017. Tai „Kalbų Kengūros 2017“ projekto tęsinys. Teisę dalyvauti LYDERIŲ TURE pelnė tie moksleiviai, kurie laimėjo Auksinės Kengūros diplomus, dalyvaudami tarptautiniame kalbų projekte „Kalbų Kengūra 2017“  šių metų  vasario mėnesį. Šiais metais tokių diplomantų turime visą būrį - 13 moksleivių.