Pranešimai

Nuolatinis tobulėjimas – mokytojo profesijos dalis

             Šiandienos gyvenimas mokytojams meta daugybę iššūkių. Inovatyvių technologijų gausa, naujos mokinių kartos verčia ir mokytojus nestovėti vietoje, nuolat mokytis, ieškoti naujovių mokymo procesui įvairinti, tobulėti.

              Lapkričio 2-3 dienomis rajono ugdymo įstaigų pedagogai turėjo galimybę pagal kvalifikacijos tobulinimo programą, skirtą auklėtojams, pradinio, atskirų dalykų mokytojams, klasių vadovams, neformalaus ugdymo ir pagalbos mokiniui specialistams,  išvykti į Estijos Respubliką pasisemti gerosios patirties. Šios programos tikslas - siekiant ugdymo/si rezultatų susipažinti su Estijos švietimo įstaigų patirtimi. Kelionei lėšų skyrė Akmenės rajono savivaldybė ir ugdymo įstaigos.

             Į šią kvalifikacijos tobulinimui skirtą kelionę vykome keturios „Saulėtekio“ progimnazijos mokytojos: Neringa Vaičiūtė-Gabalienė, Roma Rudienė, Audronė Vitkutė ir Ružana Brasienė.

             Buvo labai smalsu susipažinti su Estijos švietimo fenomenu, kaip individualizuoti ugdymą esant klasėje nemažam mokinių skaičiui, taikyti mokytis padedantį vertinimą, formuojamojo vertinimo būdus, formas bei mokinių pasiekimų ir pažangos matavimo procedūras.

            Šios programos metu apsilankėme dviejose Estijos mokyklose: Maardu gimnazijoje (šalia Talino), kurioje mokosi daugiausia rusų tautybės mokiniai, ir Tartu miesto Karlovos pagrindinėje mokykloje su integruotu muzikos mokymu.

            Sužinojome, kiek Estijos švietime yra ugdymo pakopų, kokias turi ugdymo programas, kaip dirbama su specialiuosius poreikius turinčiais mokiniais (tiek gabiais, tiek turinčiais mokymosi  ar elgesio sunkumų), kas tai yra „mažosios klasės“, kaip nustatomi specialieji vaikų poreikiai, kam teikiami prioritetai ugdant mokinius. Buvome nustebinti labai lanksčiomis ugdymo programų sudarymo mokyklose galimybėmis. Visus mus domino ir švietimo bei mokyklų finansavimo klausimai: kaip organizuojamas mokinių maitinimas, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, kokia valstybės politika mažų mokyklų (kaimiškų vietovių) atžvilgiu.

           Džiaugiamės, kad šios kelionės metu galėjome tobulėti ne tik profesinėje srityje, bet ir atnaujinti savo istorijos žinias apie Estijos praeitį ir dabartį, pasivaikščioti po Talino ir Tartu senamiesčius, aplankyti Taline esantį Kadriorgo meno muziejų bei Tartu AHHA mokslo centrą. Ten mokslas žaismingai susilieja su nuotykiais, įspūdžiais, jauduliu, turimomis ar įgytomis žiniomis, ir tikrai pateikė mums daug staigmenų ir naujų patirčių. 

 Rusų kalbos mokytoja Ružana Brasienė

 
Ankstesnės naujienos


Akmenės rajono savivaldybėje organizuotas jaunimo idėjų konkurso „Keliauju po Akmenės kraštą“ tikslas - skatinti jaunimą geriau pažinti savo gimtąjį kraštą ir jį populiarinti, pristatant išskirtines turizmo maršrutų idėjas, unikalias edukacines programas,  o taip pat siekiant skatinti jaunimo iniciatyvas ir kūrybiškumą.

  „Saulėtekio“ progimnazijos  7c klasės mokiniai:  Karolina Grigaitė, Bernardas Naumovas, Emilija Tomkevičiūtė lapkričio  15 dieną dalyvavo Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos prevencinėje savaitėje  „Mes prieš žalingus įpročius“.

  Ugdymo karjerai tikslas – veiksmingai ugdyti ir sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas,  palaikyti mokinius,  jiems kuriant, pažįstant  ir realizuojant save.

  Lapkričio 17d. „Saulėtekio“ progimnazijos kvadrato būrelio komanda išvyko į Kairių pagrindinę mokyklą rungtyniauti zoninėse kvadrato varžybose.

Tai - integruota virtuali Lietuvos istorijos, kultūros ir programavimo pamoka visiems 6-14 metų vaikams, kurie mūsų mokykloje  spręs mūsų modernios šalies istorijos ir programavimo rebusus, sukurtus Lietuvos menininkų ir technologų.