Pranešimai

RESPUBLIKINĖ METODINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA

2014 m. spalio 17 d. 10 – 16 val. Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos aktų salėje vyks respublikinė metodinė – praktinė konferencija "Gimtoji kalba pagrindinio ugdymo programos pirmoje dalyje: aspektai, problemos, siekiniai" 

 PROGRAMA

9.00 – 10.00 Dalyvių registracija

10.00 – 10.30 Konferencijos atidarymas

10.30 – 12.30 pranešimai

    Sunkumai ir iššūkiai lituanistiniame ugdyme.

Vanda Sobenkienė ,Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija, direktoriaus pavaduotoja.

          Lietuvių kalbos mokymo (-osi) ypatumai pradiniame ugdyme.

      Loreta Dužinskienė, Ligita Šutkienė,   Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija,  pradinių klasių vyresniosios mokytojos.

        Užklasinio skaitymo problemos. 

Vilma Kumpikevičiūtė,  Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokykla,  lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

         Ugdymo kokybės gerinimas diferencijuojant

    Zita Kurpiuvienė , Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

        Projektinė veikla plečia pamokos erdvę ir laiką.

Rita Masiulienė, Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos vidurinė mokykla, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

Interaktyvi aplinka lietuvių kalbos pamokose.

Jolanta Pociūtė, Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

Problemos, su kuriomis susiduria iš progimnazijų atėję mokiniai.

Ramunė Ambrozevičienė, Joniškio „Aušros“ gimnazija  ir Joniškio Mato Slančiausko progimnazija, lietuvių kalbos  vyresnioji mokytoja.

12.30 – 13.30 Pietų pertrauka

13.30 – 15.30 Pranešimai

Integracija – sklandesnis kelias į pažangą.

Danguolė Juodžbalienė, Radviliškio „Gražinos“ pagrindinė mokykla, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

Vertinimas ir įsivertinimas lietuvių kalbos pamokose.

Rita Liachauskienė, Papilės Simono Daukanto gimnazija, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

Integravimo galimybės lietuvių kalbos ir matematikos pamokose.

Joana Laurutienė , Radviliškio „Gražinos“ pagrindinė mokykla, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;  Daiva Kareckaitė , matematikos mokytoja metodininkė.

Kad skaitymas netaptų kančia.

Alina Jonaitienė ,Joniškio  M. Slančiausko  progimnazija, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja.

Rašinio tobulinimo galimybės 5 – 8 klasėse.

Bronislava Šimonienė, VŠĮ „Efektyvus ugdymas“ lektorė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

15.30 – 15.45  Refleksija.  Nijolė Liaudanskienė,  Akmenės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

15.45 – 16.00 Konferencijos apibendrinimas.

 

Visi dalyviai gaus pažymėjimus ( dalyvio mokestis 15 Lt), lektoriai – pažymas. Pietus bus galima pavalgyti mokyklos valgykloje, kaina 10 Lt.

Norintis dalyvauti konferencijoje klausytojais, prašom iki spalio 13 d. registruotis el. paštu sobenkiene@gmail.com
Ankstesnės naujienos


Rugsėjo 26 dieną mūsų rajono moksleiviai buvo pakviesti į Akmenės rajono policijos komisariato organizuojamą renginį „Angelų sargų arba Policijos dienai“ paminėti. 

Mokinių apklausos, moksliniai tyrimai rodo, kad mokiniams nelabai patinka tradiciškai vedamos pamokos, nes toks dėstymas vienodas, nuobodus.

…skirtos tik geriems darbams…

Kviečiame į naujųjų mokslo metų atidarymo šventę.

AIESEC kalbų stovykla “Summer Language Camp”.