Naujienos

Pažintinė kelionė į Kauną.

Kovo 20 ir  21 dienomis mokykloje vyko  renginys „Madų šou“.

Kovo 28 d. kviečiame į TĖVŲ DIENĄ ,,Saulėtekio‘‘ progimnazijoje.

Veiksmo savaitė be patyčių  „Pasidalinkim gėriu“.

Zoninės „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybos!

XIV-oji tarptautinė konferencija „Moksleivių matematikos, informacinių technologijų ir ekonomikos projektiniai darbai“.

„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybos!

2014 m. vasario 17 d. Šiaulių Didždvario gimnazijoje vyko mokytojų respublikinė  metodinė-praktinė konferencija „Pagalbos mokiniui teikimas mokant(is) matematikos/informatikos: galimybės, patirtis, perspektyvos“.

Valentino diena mokykloje!

Tautos stiprybė šeimoje.