Aktualijos

Olweus programa Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijoje

NAUJOSIOS AKMENĖS „SAULĖTEKIO“ PROGIMNAZIJA 2015-2016 METAIS DALYVAVO OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIME

 

         Olweus programa yra sukurta Norvegijoje. Jos autorius – norvegų profesorius Dan Olweus, daugiau kaip 30 metų nagrinėjantis patyčių ir smurto temas. Smurto tyrimų ir prevencijos centras JAV, Kolorado valstijoje, paskelbė ją viena iš 12 efektyviausių smurto prevencijos programų pasaulyje.

         Šioje programoje dalyvavę mokytojai ir mokiniai įgijo didesnę socialinę kompetenciją, reikšmingai sumažėjo asocialių poelgių (vandalizmo, muštynių, vagysčių, pamokų praleidinėjimo net 50 proc.).

        Olweus programa yra įgyvendinama mokykloje, siekiant mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas. Programos esmė – išmokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. Olweus programą mokyklose padėjo įgyvendinti norvegų paruošti lietuvių instruktoriai. Į programos vykdymą taip pat buvo įtraukti pedagogai, klasės vadovai, specialistai, mokiniai ir jų tėvai. Mokyklos aplinka pertvarkoma taip, kad mažėtų galimybės patyčioms atsirasti, gerėtų mokinių tarpusavio santykiai. Programos įdiegimas mokykloje truko 18 mėnesių.

        Tikėtina, kad įdiegus programą mokykloje mokytojai ir mokiniai gebės geriau pastebėti, atpažinti ir reaguoti į patyčias, padidės mokytojų kompetencija sprendžiant patyčių atvejus, pasikeis mokyklos bendruomenės narių nuostata į patyčių reiškinį, patobulės mokytojų bei mokinių įgūdžiai spręsti konfliktus bei problemines situacijas, mokytojai ir klasių vadovai įgys naujų kompetencijų.

 

Socialinė pedagogė – projekto koordinatorė
Audronė Vitkutė

 

 
Ankstesnės naujienos


Lap­kri­čio 24 dieną Joniškio Mato Slančiausko pro­gim­na­zi­joje vyko res­pub­li­kinė meto­dinė užsie­nio kalbų moky­tojų kon­fe­ren­cija „Kūry­biška klasė“.

Kas sieja Regbio miestą ir Naująją Akmenę?  Kokius sportinius žaidimus per kūno kultūros pamokas žaidžia britų ir amerikiečių moksleiviai? Atsakymų į šiuos ir daugybę kitų su sportu susijusių klausimų 6a klasės mokiniai ieškojo per dvi integruotas anglų kalbos ir  kūno kultūros pamokas „Sportiniai žaidimai“ (mokytojos L. Balčiūnienė ir L.Štutienė).

  2016 m. balandžio 6 dieną Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijoje 5-ų klasių mokiniai dalyvavo pamokėlėse, kurių tema  — „Vaiko konstitucijos pristatymas ir įteikimas“.

Kovo 14 dieną mūsų mokykloje svečiavosi vienintelė per Lietuvą keliaujanti nariuotakojų ekspozicija ir jos neįprasti gyvūnai.

Nekentėk patyčių vienas!