Aktualijos

BE PATYČIŲ 2016

Lankstinukas pradinių klasių mokiniams.pdf


Be patyčių lankstukas.pdf

 
Ankstesnės naujienos


2016 m. vasario 26 d. „Saulėtekio“ progimnazijoje organizuojama TĖVŲ DIENA.

Ką svarbu žinoti apie lošimų sukeliamą priklausomybę?  Kodėl paaugliai  lošia? Kokius lošimo būdus dažniausiai renkasi paaugliai? Ką  paaugliui svarbu žinoti apie azartinius lošimus?

Renginį  jau šešerius metus organizavo mūsų mokyklos Vaiko gerovės komisija, klausimus pateikė dalykų mokytojos bei mokytojai.

2015 gruodžio 1 dieną vyko atvira technologijų, tikybos, dailės, muzikos, kūno kultūros, olweus prevencinės programos integruota pamoka.

Sveikiname nugalėtojus!