Aktualijos

Tėvų diena „Saulėtekio“ progimnazijoje

2016 m. vasario 26 d. organizuojama

 TĖVŲ DIENA

„SAULĖTEKIO“ PROGIMNAZIJOJE

Darbotvarkė:

 • Tėvų lankymasis pamokose ir būrelių užsiėmimuose  (pagal  vaiko pamokų tvarkaraštį).
 • Konsultacijos su švietimo pagalbos mokiniui specialistais:
   

 1 – 4 kl. mokinių socialine pedagoge Vilija Šnariene  (pradinė mokykla 25 kab.);

5 – 8 kl. mokinių socialine pedagoge Audrone Vitkute (13 kab.);

specialiąja pedagoge Zita Maziukiene (pradinė mokykla 29 kab.);

logopede Sandra Meironiene (pradinė mokykla 9 kab.).

 • Individualios konsultacijos su dalykų mokytojais ir mokyklos vadovais (16 – 17 val.).
   
 • Nuo 16 iki 17 valandos ir nuo 18 iki 19 valandos psichologė Rima Mokusienė mokyklos pagrindinio pastato 3 kabinete individualiai konsultuos mokinius, tėvus, mokytojus.
 • Progimnazijos 2015-2016 m. m. veiklos pristatymas.
  (Progimnazijos direktorius Kęstutis Kurpius 17 val. mokyklos aktų salėje).
 • Paskaita mokinių tėvams ir mokytojams „Paauglystės iššūkiai“.
  (Lektorė Akmenės gimnazijos psichologė  Rima Mokusienė 17.15 val. mokyklos aktų salėje).
 • Tėvų susitikimai su klasių auklėtojais 18 val.

 

                                                    Progimnazijos direktorius

Tėvų diena 2016.docx

 
Ankstesnės naujienos


Ką svarbu žinoti apie lošimų sukeliamą priklausomybę?  Kodėl paaugliai  lošia? Kokius lošimo būdus dažniausiai renkasi paaugliai? Ką  paaugliui svarbu žinoti apie azartinius lošimus?

Renginį  jau šešerius metus organizavo mūsų mokyklos Vaiko gerovės komisija, klausimus pateikė dalykų mokytojos bei mokytojai.

2015 gruodžio 1 dieną vyko atvira technologijų, tikybos, dailės, muzikos, kūno kultūros, olweus prevencinės programos integruota pamoka.

Sveikiname nugalėtojus!

Lapkričio mėnesį vyko įvairūs renginiai, kuriuose dalyvavo 7-8 klasių mokiniai.