Akonaitė-Jašmontienė Aina
Fizika
Alseikienė Rasa
Užsienio kalba (anglų)
Balčiūnienė Laima
Užsienio kalba (anglų)
Batavičienė Ina
Pradinės klasės
Bertašiūtė Monika
Dorinis ugdymas (tikyba)
Bitinas Raimondas
Informacinės technologijos
Brasienė Ružana
Užsienio kalba (rusų)
Bražionienė Daiva
Pradinės klasės
Bružienė Jolita
Pradinės klasės
Burgienė Lijana
Pradinės klasės
Butnorienė Jovita
Pradinės klasės
Chlystova Larisa
Užsienio kalba (rusų)
Dimitrevičienė Rima
Pradinės klasės
Dužinskienė Loreta
Pradinės klasės
Gadžij Sigita
Pradinės klasės
Jarušaitienė Daina
Užsienio kalba (anglų)
Pradinės klasės
Joniškienė Rosvita
Užsienio kalba (anglų)
Jonušienė Gražina
Pradinės klasės
Jovaišaitė Daiva
Pradinės klasės
Kazlauskienė Angėlė
Biologija
Gamta ir žmogus
Žmogaus sauga
Kleinienė Roma
Užsienio kalba (anglų)
Knabikienė Dalia
Dorinis ugdymas (etika)
Koverienė Danutė
Matematika
Kurpiuvienė Zita
Lietuvių kalba (gimtoji)
Liaukšienė Gražina
Technologijos
Mitrikas Konstantinas
Istorija
Naglienė Ilona
Muzika
Orienė Olga
Užsienio kalba (rusų)
Paleckienė Ilona
Biologija
Gamta ir žmogus
Paulauskienė Marytė
Pradinės klasės