Visos dienos mokyklos

Visos dienos mokyklos grupės auklėtoja

38 kabinetas (V.Kudirkos g. 5a, Naujoji Akmenė)

  • Ugdo mokinių socialines, asmenines, edukacines kompetencijas, padeda tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius.
  • Organizuoja saugią mokinių priežiūrą, kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą grupės patalpose ir lauke (mokyklos teritorijoje), atitinkančią mokinių amžių.
  • Sudaro sąlygas ir teikia pagalbą mokiniams atliekant namų darbus.

Norint išvengti skirtingo amžiaus mokinių kontaktų, sudarytas toks VDM lankymo grafikas:

1-okai – pirmadienis, trečiadienis  12.30 val.- iki 17.30 val.,

penktadienis  11.30 val. – 17.30 val.

2-okai – ketvirtadienis 12.30 val.- iki 17.30 val.

3-okai – antradienis 12.30 val.- iki 17.30 val.