Specialioji pedagogė

29 kab. (V Kudirkos 5a, Naujoji Akmenė)

  • Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų sutrikimus.
  • Dalyvauja progimnazijos Vaiko gerovės komisijos darbe ir renka duomenis apie mokymosi sunkumų turinčių mokinių akademinius pasiekimus.
  • Organizuoja ir rengia specialiąsias pratybas.
  • Šalina specialiųjų poreikių mokinių sutrikimus užsiėmimuose.
  • Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį.
  • Pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą.
  • Teikia metodinę pagalbą mokytojams ir specialiųjų poreikių mokinių tėvams.
  • Šviečia mokyklos bendruomenę specialiosios pedagogikos pagalbos teikimo klausimais.