DĖL MOKINIŲ MAITINIMO

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-394 patvirtintas „Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas“.

Vadovaujantis šio aprašo 26 punktu mokyklose, vykdančiose bendrojo ugdymo programas, mokiniams ne mažiau kaip 15 dienų turi būti sudaryti valgiaraščiai, kuriuos privaloma paskelbti mokyklos interneto svetainėje.

Šiais mokslo metais mokinių maitinimo paslaugą teikia UAB „Grūstė“. Jie pateikė 4 savaičių valgiaraščius bei šaltų užkandžių, kuriais prekiauja progimnazijos valgyklos bufete, sąrašą.

Vadovaujantis to paties aprašo 37 punktu Tėveliai turi pritarti arba nepritarti užkandžių, kuriais prekiaujama valgyklos bufete bei Euroaparate sąrašui. Šiuos valgiaraščius ir užkandžių sąrašus mes išsiuntėme Eduka dienyne pranešimu, todėl tėveliai susipažino su pateiktais valgiaraščiais ir užkandžių asortimentu, didžioji dauguma pritarė.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-394 patvirtinto „Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo“ 50 punktu valgiaraščiai ir užkandžių asortimentas yra suderinti su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba.

Dėl-nemokamo-mokinių-maitinimo-organizavimo-mokykloje

Dėl-nemokamo-maitinimo-kainų

2020-2021 m.m. 6-10 metų mokinių maitinimo valgiaraštis

2020-2021 m.m. 11 ir vyr. metų mokinių maitinimo valgiaraštis