Lankomumo tvarkos aprašas

Praleistos pamokos laikomos pateisintomis:

  • Mokiniui susirgus, tą pačią dieną tėvai (globėjai, rūpintojai) informuoja klasės vadovą ir po ligos pateikia nustatytos formos pažymą dėl praleistų pamokų pateisinimo.

Pažyma dėl praleistų pamokų pateisinimo