Integruotose patyriminėse biologijos  ir matematikos pamokose 7b klasėje  ,,Kvėpavimo tyrimas ir iškvėpto oro vaizdavimas skritulinėmis diagramomis“ buvo susietos abiejų mokomųjų dalykų žinios, skatinamas mokinių individualus ir praktinis darbas, ugdomas kritinis mąstymas.  Biologijos pamokoje mokiniai sužinojo, kad oras, kuriuo kvėpuojame, yra dujų mišinys. Septintokai lygino įkvėpto ir iškvėpto oro sudėtį, stebėjo paveikslėlį ir nurodė, kokie kvėpavimo judesiai pavaizduoti ir iš ko juos atpažino. Nupasakojo įkvėpto oro kelią kvėpavimo takais. Atliko užduotis.

Matematikos pamokoje pagal sudarytą įkvėpto ir iškvėpto oro sudėties dažnių lentelę mokiniai kūrė skritulines diagramas „Excel“ darbalapyje.

Džiaugiamės mokinių susidomėjimu ir aktyviu dalyvavimu veikloje.

Biologijos mokytoja I. Paleckienė ir matematikos mokytoja R. Rudienė.