• 1-4 klasių mokiniams įprastu būdu (pamokos mokykloje).
  • 5-8 klasių mokiniams nuotoliniu būdu Google Clasroom platformoje (prisijungimus turi klasės vadovai. Prisijungimo aprašas, video medžiaga pateikta Eduka dienyne. )
  • 1-4 klasių mokiniams švietimo pagalba teikiama įprastu, o 5-8 klasių mokiniams nuotoliniu būdu.
  • Neformalus ugdymas vyks nuotoliniu būdu.
  • Visos dienos mokykla veiks įprastu grafiku pirmų ir antrų klasių mokiniams.
  • 1-4 klasių mokiniams keisis pavėžėjimo laikas (informacija EDUKA dienyne).

Ugdymo procesas organizuojamas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Parengta pagal ŠMSM informaciją