Dokumentai

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės tvarkos aprašas

 

Planavimo tvarka.docx

 

Mokinių elgesio taisyklės, teisės ir pareigos, skatinimo bei drausminimo tvarka

 

Budėjimo tvarkos aprašas

 

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo mokykloje tvarkos aprašas

 

Priedas Nr. 1

 

Priedas Nr. 2

_____________________________________________

 

Strateginis 2015-2017 metų veiklos planas.pdf
 

MOKYKLOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ VAIKUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS.docx
 

ASMENS HIGIENOS APŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS.docx
 

VAIKŲ SERGANČIŲ LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS VAISTŲ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS.docx
 

PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ, ĮTARUS MOKINĮ VARTOJUS ALKOHOLĮ, TABAKĄ IR (AR) KITAS PSICHIKĄ VE
 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2017m.docx


5-8 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka

 

Fiksuoto mokesčio aprašas.doc

 

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir darbo organizavimo reglamentas.pdf

 

Individualus mokinio ugdymo planas.doc

 

Lankomumo tvarkos aprašas.doc

 

1-4_kl.mokinių_pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas.docx

 

Atnaujinta: 2018-10-09