Dokumentai

Budėjimo tvarkos aprašas

_____________________________________________________

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo mokykloje tvarkos aprašas

                               Priedas Nr. 1

                    Priedas Nr. 2

______________________________________________________

 

Strateginis 2015-2017 metų veiklos planas.pdf
 

MOKYKLOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ VAIKUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS.docx
 

ASMENS HIGIENOS APŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS.docx
 

VAIKŲ SERGANČIŲ LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS VAISTŲ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS.docx
 

PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ, ĮTARUS MOKINĮ VARTOJUS ALKOHOLĮ, TABAKĄ IR (AR) KITAS PSICHIKĄ VE
 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2017m.docx


Mokinių elgesio taisyklės.docx
 

5-8 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka

 

Fiksuoto mokesčio aprašas.doc

 

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir darbo organizavimo reglamentas.pdf

 

Individualus mokinio ugdymo planas.doc

 

Lankomumo tvarkos aprašas.doc

 

1-4_kl.mokinių_pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas.docx

 

Atnaujinta: 2017-11-08