2021 m. I ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitos

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas

2020 metų metinės finansų ataskaitos

Veiklos rezultatų ataskaita

Pinigų srauto ataskaita

Grynojo pokyčio ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

PRIEDAI:

 1. 6-ojoVSAFAS Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos 4priedas
 2. 6-ojoVSAFAS Informacija apie išankstinius apmokėjimus 6priedas
 3. 8-ojo VSAFAS Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 1priedas
 4. 10-ojo VSAFAS Pagrindinės veiklos kitos pajamos 1priedas
 5. 10-ojo VSAFAS Kitos veiklos pajamų ir sąnaudų  2priedas
 6. 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“  1priedas
 7. 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“  3priedas
 8. 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1priedas
 9. 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai 7priedas
 10. 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai 8priedas
 11. 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai 12priedas
 12. 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai 13 priedas
 13. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4priedas
 14. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 5priedas
 15. 24-VSAFAS informacija apie darbo užmokestį
 16. 25-ojo VSAFAS Informacija pagal segmentus  priedas

2020 m. IV ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitos

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą Forma Nr.1, 2020 IV ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaita Forma Nr. 2, 2020 IV ketv.

Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius forma Nr.3, 2020 IV ketv.

Aiskinamasis raštas, 2020 IV ketv.

Mokėtinų sumų 9 priedas, 2020 m. IV ketv.

2020 m. III ketvirtis

Aiškinamasis raštas su priedais, 2020 m. III ketv.

Finansinės būklės ataskaita, 2020 m. III ketv.

Priedas 20 – VSAF – 4, 2020 m. III ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita, 2020 m. III ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos

Biudžeto vykdymo ataskaita Forma Nr. 2, 2020 III ketv.

Aiskinamasis raštas 2020 III ketv.

Mokėtinų sumų 9 priedas, 2020 m. II ketv.

2020 m. II ketvirtis

Finansinės ataskaitos

Aiškinamasis-raštas-su-priedais-2020-II-ketv.

Finanansinės-būklės-ataskaita-2020-II-ketv.

Priedas-20-VSAF-4-priedas-2020-II-ketv.

Veiklos-rezultatų-ataskaita-2020-II-ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos

Aiškinamasis-raštas-2020-II-ketv.

Biudžeto-vykdymo-ataskaita-Forma-Nr.-2-2020-II-ketv.

Mokėtinų-sumų-9-priedas-2020-II-ketv.

2020 m. I ketvitis

Finansinės ataskaitos

Aiškinamasis-raštas-2020-I-ketv.

20-VSAFAS-4-priedas-2020-I-ketv.

Finanansinės-būklės-ataskaita-2020-I-ketv.

Veiklos-rezultatų-ataskaita-2020-I-ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos

Aiškinamasis-raštas-su-priedais-2020-I-ketv.

Biudžeto-vykdymo-ataskaita-Forma-Nr.-2-2020-I-ketv.

Mokėtinų-sumų-forma-9-priedas-I-ketv.

2019 m. IV ketvirčio finansinės ir biudžeto vykdymo ataskaitos

2019 m. III ketvirčio finansinės ir biudžeto vykdymo ataskaitos

2019 m. II ketvirčio finansinės ir biudžeto vykdymo ataskaitos

2019 m. I ketvirčio finansinės ir biudžeto vykdymo ataskaitos

2018 m. IV ketvirčio finansinės ir biudžeto vykdymo ataskaitos

2018 m. III ketvirčio finansinės ir biudžeto vykdymo ataskaitos

2018 m. II ketvirčio finansinės ir biudžeto vykdymo ataskaitos

2018 m. I ketvirčio finansinės ir biudžeto vykdymo ataskaitos

2017 m. IV ketvirčio finansinės ir biudžeto vykdymo ataskaitos

2017 m. III ketvirčio finansinės ir biudžeto vykdymo ataskaitos

2017 m. II ketvirčio finansinės ir biudžeto vykdymo ataskaitos

2017 m. I ketvirčio finansinės ir biudžeto vykdymo ataskaitos