Naujosios Akmenės ,,Saulėtekio“ progimnazija dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto metu mūsų mokykla aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių bei įrangos komplektais atskirai 1-4 kl. ir 5-8 kl.

Projektu siekiama padidinti bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ugdymo kokybę ir pasiekimus, modernizuojant 1-8 klasių mokinių gamtos ir technologinių mokslų tiriamosios bei praktinės veiklos aplinką, patį mokymo(si) procesą. Projekto metu beveik visos šalies mokyklos bus aprūpintos gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis bei įranga, bus rengiamos metodikos, kurios padės taikyti įsigytas mokymo priemones ir įrangą atliekant įvairius eksperimentus, tyrimus, bandymus, laboratorinius darbus. Tikimasi, kad tai paskatins susidomėjimą gamtos ir technologiniais mokslais, didins šių mokslų potencialą bei būsimų gamtos ir technologinių mokslų specialistų skaičių.

Informaciją apie projektą galima rasti:

https://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/

https://www.nsa.smm.lt/

http://www.vedlys.smm.lt/

2020-2021 m.m. gautos priemonės bus panaudotos ne tik pamokų metu, bet ir organizuojant neformaliojo ugdymo veiklas.