• 1-4 klasių mokiniams įprastu būdu (pamokos mokykloje). PAMOKŲ IR PERTRAUKŲ METU PRIVALOMA DĖVĖTI BURNOS IR NOSIES APSAUGOS PRIEMONES!
  • 5-8 klasių mokiniams nuotoliniu būdu Google Clasroom platformoje, išskyrus penktokus, kurie laikys e-NMPP teksto suvokimo, pasaulio pažinimo ir matematikos testus. Informacija Eduka dienyne.  

Ugdymo procesas organizuojamas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Ugdymo organizavimo pokyčiai inicijuoti remiantis https://koronastop.lrv.lt/lt/naujienos/su-covid-19-susije-ribojimai-informacija-atnaujinta-2020-m-lapkricio-4-d