Ataskaita-apie-vadovėlių-užsakymą-2019-m

„Saulėtekio“ progimnazija yra įsikūrusi dviejose pastatuose, todėl turime dvi bibliotekas. Pagrindinio mokyklos pastato bibliotekoje dirba vyresnioji bibliotekininkė Laima Barzelienė.  Pradinės mokyklos bibliotekoje dirba bibliotekininkė Irena Kratavičiutė.

Mūsų progimnazijos biblioteka ir skaitykla – tai informacijos ir mokinių užimtumo centras, kuris vykdo informacines ir edukacines funkcijas.

Tikslas – padėti sėkmingai augti mokiniui, mokytojui ir visai bendruomenei.

Paskirtis – kaupti, saugoti ir skleisti dokumentuose užfiksuotas žinias, idėjas ir informaciją.

2020 m. sausio 1 d. bibliotekos fondus sudarė: grožinė literatūra – 5896 egz., mokymo priemonės – 6613, vadovėliai – 11588. Viso bibliotekoje spaudinių yra už 141 570 eurų.
Fondai nuolat keičiasi – kasmet papildoma naujais spaudiniais, nurašomi susidėvėję, praradę aktualumą.

Renginiai. Bibliotekoje ir skaitykloje nuolat vyksta judėjimas. Organizuojamos įvairios parodos, viktorinos, konkursai, Skaitytojo diena, popietės pradinių klasių mokiniams, vedamos pamokos,  žaidžiami įvairūs stalo žaidimai. Mokiniai daro projektus, repetuoja įvairiems renginiams, jungiasi prie elektroninio dienyno, ruošia pamokas, žaidžia kompiuterinius žaidimus, ilsisi, bendrauja tarpusavyje. Nuolat leidžiami stendai su naujausia informacija, per el. dienyną bendruomenės nariai sužino naujausią informaciją apie ugdymo procesą, gautus spaudinius, bibliotekoje vyksiančius renginius ir kitas aktualijas.

Bibliotekoje visi fondai yra suvesti į elektroninę sistemą MOBIS, su kuria sėkmingai dirbama. Per metus bibliotekoje apsilankė 9880 vartotojų, išduota 2556 grožinės literatūros knygos skaitytojams. Padaryta 23914 kopijų. Teikiamos įvairios skenavimo, kopijavimo ir visos kitos paslaugos, kurių prireikia mokiniams, mokytojams ir tėvams.

Bibliotekoje prenumeruojami šie leidiniai: „Vienybė“, „Aktualijos“, „Rankdarbiai“, žurnaliukai „Justė“, „Bitutė“. Nemokamai mus lanko laikraštukas „Žaliasis pasaulis“.

Mūsų mokyklos biblioteka buvo atnaujinta 2009 m. pagal „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimo“ projektą, todėl bibliotekoje yra puikios sąlygos tobulėti, ilsėtis, rasti reikalingą informaciją ir gauti reikalingas paslaugas.