Mokytojai

Mokytojų kolektyvas 2013-2014 m. m.

 

 

Akonaitė Aina

Balčiūnienė Laima

Barzelienė Laima

Batavičienė Ina

Brasienė Ružana

Bražionienė Daiva

Bružienė Jolita

Buivydas Andrius

Burgienė Lijana

Butkus Vytautas

Chlystova Larisa

Dalakovienė Virginija

Dimitrevičienė Rima

Dužinskienė Loreta

Gadžij Sigita

Jarušaitienė Daina

Jencienė Dalia

Joniškienė Rosvita

Jonušienė Gražina

Kazlauskienė Angėlė

Kleinienė Roma

 

Knabikienė Dalia

Kratavičiutė Irena

Kurpius Kęstutis

Kurpiuvienė Zita

Leperskienė Zita

Lopetienė Elena

Maziukienė Zita

Meironienė Sandra

Milkentienė Lina

Naglienė Ilona

Norkienė Virginija

Orienė Olga

Paleckienė Ilona

Paulauskienė Marytė

Pelenienė Marijona

Pelenis Antanas

Petokaitis Marius

Petokaitienė Žaneta

Pliuskienė Vilma

Pociūtė Jolanta

Puzonas Eligijus

Ramanauskienė Edita

 

Raudienė Gražina

Rimkevičienė Dalia

Rimkevičius Večislavas

Rudienė Roma

Sobenkienė Vanda

Suchodimcovienė Inga

Sudarienė Gintarė

Šimkuvienė Rena

Šnarienė Vilija

Štutienė Lina

Šutkienė Ligita

Vaičiūtė Neringa

Vaikasienė Stanislava

Vaišvilas Linas

Varneckaitė Danutė

Vitkutė Audronė

Zalbaitė Ieva

Zarembienė Jurgita

Zaveckienė Rūta

Atnaujinta: 2015-02-08