Metodinė taryba

Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos metodinė taryba

 

LAIMA  BALČIŪNIENĖ, anglų kalbos mokytoja metodininkė, - tarybos pirmininkė.

DAIVA  BRAŽIONIENĖ, pradinių klasių mokytojų metodinės tarybos pirmininkė.

ROMA  KLEINIENĖ, užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė.

VEČISLAVAS  RIMKEVIČIUS, technologijų, menų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkas.

ZITA  KURPIUVIENĖ, lietuvių kalbos mokytojų metodinės tarybos pirmininkė.

STANISLAVA  VAIKASIENĖ, matematikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė.

JURGITA  ZAREMBIENĖ, socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė.

AINA  AKONAITĖ – JAŠMONTIENĖ, gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė ir klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė.

DALIA  RIMKEVIČIENĖ, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, - metodinės tarybos veiklos koordinatorė.

 

Direktorius 
Kęstutis Kurpius

 

Metodinės tarybos sudėties pasikeitimas.pdf
 

Įsakymas dėl mokytojų metodinės tarybos tvirtinimo.pdf


Įsakymas dėl pakeitimo mokytojų metodinėje taryboje.pdf


Metodinės tarybos darbo reglamentas.pdf