Administracija

Laikinai einanti direktoriaus pareigas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vanda Sobenkienė
El. paštas:sobenkiene@gmail.com
 


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Ieva Zalbaitė

El. paštas:zalbaite@gmail.com

 


Direktoriaus pavaduotojas administraciniam
ūkiniam darbui
Rolandas Stankus

 

Atnaujinta: 2018-09-12