Administracija

Mokyklos direktorius
    Kęstutis Kurpius

El. paštas: kestkurp@yahoo.com
 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Dalia Rimkevičienė

El. paštas:dalia.rimkeviciene@gmail.com

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Ieva Zalbaitė

El. paštas:zalbaite@gmail.com

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Vanda Sobenkienė

El. paštas:sobenkiene@gmail.com

 


Direktoriaus pavaduotojas administraciniam
ūkiniam darbui
Rolandas Stankus

 

Atnaujinta: 2014-02-04