„Saulėtekio“ progimnazijos mažojoje mokyklėlėje prasidėjus pradinių klasių mokinių atostogoms, startavo stovykla „Bendrauju, žaidžiu – save pažįstu“. Kviečiami buvo visi mažieji moksleiviai, visgi mokytojų buvo prašoma pirmiausia pastebėti, paskatinti dalyvauti tuos mokinukus, kurie per metus pasižymėjo nebūtinai dalykiniais gebėjimais arba ne vien jais, bet ir labai gerai, kultūringai elgėsi, padėjo draugams, buvo empatiški – žodžiu, yra tikri šviesuliukai. Aišku, ne visi norėjo, o kai kurie, vėliau apsisprendę, gal ir nespėjo užsiregistruoti, bet visgi susirinko gausus būrys stovyklautojų – net 48 saulėtekiukai. Užsiėmimus jiems veda vadovės Sigita, Daiva, Vilija, Birutė, Ineta ir Rūta. Vaikų stovykloje kasdien laukia nauja veikla, kokia – sužino tik susirinkę ryte. Suaugusiems tai gali atrodyti tiesiog pramoga, tačiau iš tiesų visi užsiėmimai orientuoti į įvairių įgūdžių bei kompetencijų ugdymą, tobulinimą. Mokydamiesi nuotoliu, daugelis mokinukų primiršo, kaip bendrauti ne internetu, tad stovykla puikiai užpildo šią spragą. Vaikai mokosi (arba prisimena, kaip) susipažinti, pažinti kitus ir save, stebi aplinką, dalyvauja komandinėse užduotyse. Beje, puikiausiai leidžia laiką nežaisdami telefonais! Kiekviena diena pilna naujų įspūdžių, ir net tie, kurie pirmadienį raukėsi, nes vėl reikia keltis, antradienio jau laukė nekantriai ir susidomėję. Stovykla „Bendrauju, žaidžiu – save pažįstu“ – vaikams tikra dovana, paskatinimas tobulėti toliau. Tikimės, kad ji įvyks ir kitais metais, nes gera patirtis turėtų būti tęsiama.

Akmenės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojama vasaros dienos stovykla.