Patyčios – tai nuolatinis fizinės ar psichologinės jėgos panaudojimas, sąmoningai siekiant sužeisti ar įskaudinti kitą asmenį, kuris negali savęs apginti (Olweus, 1978, 1993).

Svarbiausi patyčių ypatumai:

– Patyčios apima tyčinius veiksmus. Tai reiškia, kad vaikas, kuris tyčiojasi, dažniausiai supranta, kad savo veiksmais skaudina kitą/us ir daro tai sąmoningai.

– Šis elgesys yra pasikartojantis. Agresyvus veiksmas, kuris įvyko vieną kartą, dar nėra patyčios. Patyčiomis vadiname tą elgesį, kuris vyksta  sistemingai tam tikrą laiką.

– Patyčių situacijoje yra psichologinė ar fizinė jėgos persvara. Vadinasi, puolamas vaikas jaučiasi silpnesnis už skriaudėjus ir negali apsiginti nuo jų. Pavyzdžiui, vaikas yra skriaudžiamas fiziškai stipresnio vaiko, arba vienas vaikas yra puolamas kelių žmonių ir kt. Taigi patiriančiajam patyčias sunku pačiam išspręsti šią problemą, todėl būtina, kad į tai įsitrauktų ir jam pagelbėtų kiti žmonės.

www.bepatyciu.lt

Lankstinukas tėvams apie elektronines patyčias

Lankstinukas mokytojams apie elektronines patyčias

„Vaikų linija“ – tai pagalbos tarnyba vaikams ir paaugliams iki 18 metų. „Vaikų linija“ teikia pagalbą telefonu ir internetu. Mūsų teikiama pagalba yra:

  • Anonimiška – paskambinus ar parašius į „Vaikų liniją“ Tau nereikia prisistatyti;
  • Konfidenciali – tai, ką mums papasakosi, neišeis už mūsų tarnybos ribų – tai reiškia, kad niekas kitas nesužinos, apie ką Tu kalbėjai ar mums parašei;
  • Nemokama:  skambink mums nemokamu telefono numeriu 116 111, susisiek su mumis internetu.

Tėvų linija: http://uzaugialietuva.lt/gerieji-pavyzdziai/tevu-linija

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo mokykloje tvarkos aprašas

Priedas Nr. 1

Priedas Nr. 2