BIBLIOTEKA

Vyresnioji bibliotekininkė

 39 kabinetas (V.Kudirkos g. 11, Naujoji Akmenė)

Bibliotekininkas:

 • saugo turimus ir kasmet atnaujina vadovėlių, jų komplektų dalių, mokymo priemonių, programinės, informacinės, grožinės vaikų literatūros fondus;
 • nurašo pamestą, nusidėvėjusią, nebeatitinkančią programos literatūrą, mokymo priemones ir vadovėlius;
 • išduoda ir priima vadovėlius, grožinę literatūrą per elektroninę sistemą MOBIS;
 • teikia individualią pagalba mokyklos bendruomenės nariams ieškant reikalingos informacijos;
 • nuolat informuoja mokytojus, moksleivius apie naujai gautus leidinius;
 • rengia naujų knygų pristatymus, stendus su naujausia informacija, parodas, viktorinas, konkursus, popietes, šventes;
 • kopijuoja, skenuoja, teikia interneto paslaugas;
 • suteikia mokytojams visas galimybes vesti pamokas, renginius skaitykloje;
 • suteikia visas sąlygas mokiniams bendrauti, žaisti, ruošti pamokas, skaityti saugioje, jaukioje ir tvarkingoje bibliotekoje ir skaitykloje;
 • dalyvauja mokyklos bendruomenės įvairiuose renginiuose, projektinėje veikloje;
 • rengia veiklos programą, pildo visus reikiamus dokumentus;
 • rengia ataskaitas Martyno Mažvydo bibliotekai, savivaldybės švietimo skyriui, mokyklos bendruomenei;
 • nuolat kelia kvalifikaciją, dalyvauja seminaruose, nuotoliniuose mokymuose, rajono bibliotekininkų metodinėje veikloje;
 • užtikrina atliekamo darbo kokybę, mandagų, greitą lankytojų aptarnavimą.