Darbo užmokestis

Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija

Pareigybės

Darbuotojų skaičius

2016 m. vidutinis mėnesinis priskaitytas darbo užmokestis     ( Eur )

2017 m. III ket. vidutinis mėnesinis priskaitytas darbo užmokestis ( Eur)

Direktorius

1

1232.00

1231.00

Direktoriaus pav. ugdymui

2

1109.00

1220.00

Direktoriaus pav. administraciniam ūkiniam  darbui

1

818.00

869.00

Mokytojas

46

793.00

797,00

Specialusis pedagogas

1

613.00

649,00

Bibliotekininkas  

2

719.00

505.00

Logopedas

1

693.00

702.00

Mokytojo padėjėjas

2

156.00

224.00

Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas

2

456.00

623.00

Kompiuterių sistemos inžinierius

1

201.00

251.00

Vyriausiasis buhalteris

1

927.00

988.00

Buhalteris  

1

511.00

597.00

Archyvo tvarkytojas

1

230.00

275.00

Raštvedys

1

459.00

544.00

Tarnybinių patalpų valytojas

12

364.00

380.00

Kiemsargis

2

364.00

380,00

Rūbininkas

1

360.00

380.00

Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas

1

304.00

397.00

Mokyklos budėtojas

1

362.00

383.00

Elektrikas

1

346.00

413.00

Autobuso vairuotojas

1

437.00

452.00

Socialinis pedagogas

2

764.00

798.00

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

1

330.00

341.00

Katilinės kūrikas

 

360.00

0.00

Atnaujinta: 2017-10-17