Darbo užmokestis

Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija

   Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį pateikiama vadovaujantis 2018 m. gruodžio  12 d. vyriausybės nutarimu Nr. 1261 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl  bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateiktas eurais, neatskaičius mokesčių:

Eil Nr

Pareigybės  pavadinimas

Darbuotojų

skaičius 2018 m.

2018 m. vidutinis mėnesio

 darbo užmokestis 

Darbuotojų

skaičius 2019 m. IV ketvirtį

2019 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesio

 darbo užmokestis

 

1.

Direktorius

1

1268.00

1

1942,00

2.

Direktoriaus pav. ugdymui

2

1332.00

2

2347,00

3.

Direktoriaus pav. administraciniam ūkiniam  darbui

1

*

1

*

4.

Mokytojas

46

871.00

47

1278,00

5.

Specialusis pedagogas

1

         762.00

1

1727,00

6.

Bibliotekininkas 

2

549.00

2

823,00

7.

Logopedas

1

829.00

1

1877,00

8.

Mokytojo padėjėjas

2

266.00

2

644,00

9.

Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas

1

*

1

*

10.

Kompiuterių sistemos inžinierius

1

398.00

1

1306,00

11.

Vyriausiasis buhalteris

1

1147.00

1

1647,00

12.

Buhalteris 

1

717.00

1

1071,00

13.

Archyvo tvarkytojas

1

*

1

*

14.

Raštvedys

1

717.00

1

1029,00

15.

Tarnybinių patalpų valytojas

12

400.00

11

583,00

16.

Kiemsargis

3

400.00

3

583,00

17.

Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas

1

421.00

2

602,00

18.

Mokyklos budėtojas

1

400.00

1

583,00

19.

Autobuso vairuotojas

1

491.00

1

804,00

20.

Socialinis pedagogas

2

894.00

2

1368,00

21.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

1

372.00

1

575,00

22.

Katilinės kūrikas

1

*

1

*

23.

Renginių organizatorius

1

*

1

*

24.

Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas

_

_

1

*

25.

Psichologas

-

-

1

*

26.

Projekto administratorius

1

*

1

*

* _ neturime darbuotojų sutikimo skelbti jų darbo užmokestį

Pastaba : 2019 m. darbo užmokestis padidėjo dėl darbdavio mokamų socialinio draudimo įmokų prijungimo prie darbo užmokesčio.                                              

Atnaujinta: 2020-01-16