Darbo užmokestis

Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija

 

Pareigybės

Darbuotojų skaičius

2017 m. vidutinis mėnesinis priskaitytas darbo užmokestis     ( Eur )

2018 m. II ket. vidutinis mėnesinis priskaitytas darbo užmokestis ( Eur)

Direktorius

1

1306.00

1263.00

Direktoriaus pav. ugdymui

2

1234.00

1332.00

Direktoriaus pav. administraciniam ūkiniam  darbui

1

752.00

1228.00

Mokytojas

46

826.00

820.00

Specialusis pedagogas

1

741.00

660.00

Bibliotekininkas  

2

552.00

600.00

Logopedas

1

747.00

716.00

Mokytojo padėjėjas

2

228.00

267.00

Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas

1

583.00

659.00

Kompiuterių sistemos inžinierius

1

213.00

398.00

Vyriausiasis buhalteris

1

1000.00

1110.00

Buhalteris  

1

573.00

726.00

Archyvo tvarkytojas

1

277.00

303.00

Raštvedys

1

557.00

722.00

Tarnybinių patalpų valytojas

12

384.00

400.00

Kiemsargis

2

382.00

400.00

Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas

1

369.00

421.00

Mokyklos budėtojas

2

384.00

400.00

Elektrikas

1

376.00

472.00

Autobuso vairuotojas

1

452.00

436.00

Socialinis pedagogas

2

841.00

878.00

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

1

339.00

350.00

Katilinės kūrikas

1

353.00

343.00

Atnaujinta: 2018-07-25