1-4 kl. smurto ir patyčių prevencijos programa „Antras žingsnis“ (JAV)

Programa „Antras žingsnis“ – tai socialinius – emocinius įgūdžius ugdanti bei stiprinanti programa. Jos esmė – mažinti vaikų agresyvų elgesį, išmokyti vaikus  susitvarkyti su savo jausmais, atsispirti impulsyviam elgesiui, išspręsti konfliktus, spręsti problemas ir suprasti savo elgesio pasekmes. Nuo šios programos įgyvendinimo pradžios mokytojai, savo klasėse dirbę su „Antrojo žingsnio“ programa, pateikė įvairių atsiliepimų, patvirtinančių programos ilgalaikį veiksmingumą. Pasak mokytojų, vaikai išmoko būti laisvesni, nebijoti reikšti savo nuomonę, surasti daugiau ir įvairesnių sprendimų,  išmoko reikšti savo jausmus žodžiu, o ne muštynėmis, sumažėjo agresyvių konfliktų sprendimo variantų, be to, vaikai, dalyvaujantys programoje,  gebėjo labiau sukaupti dėmesį, pradėjo geriau mokytis.  Jau šiandien yra patvirtinta specialistų, kad yra tiesioginis ryšys tarp  vaikų socialinių – emocinių įgūdžių bei pasiekimų moksle.

Programos naudojimo teisės

Nuo 2004 metų VŠĮ „Paramos vaikams centras“ Lietuvos mokyklose pradėjo įgyvendinti vaikų agresyvaus elgesio prevencijos programą „Second Step“ („Antras žingsnis“). 2004 metais programą „Antras žingsnis“  Paramos vaikams centras vykdė 16-oje Vilniaus miesto klasių, kad įsitikintų programos tinkamumu ir veiksmingumu Lietuvos mokyklose. Gavus puikius rezultatus,  2007 metais buvo pasirašyta sutartis su „Committee for Children“, programos kūrėjais, pagal kurią Paramos vaikams centrui suteikta teisė naudotis programa Lietuvoje.

Programa sukurta Sietle, JAV, ir naudojama jau daugiau nei 20 metų įvairiose šalyse. Be JAV mokyklų „Antro žingsnio“ programa plačiai ir seniai taikoma Danijoje, Norvegijoje,  Vokietijoje, Švedijoje, Suomijoje, Didžiojoje Britanijoje, Japonijoje, Grenlandijoje, Islandijoje, Slovakijoje, Kurdistane, Kanadoje, Venesueloje, Gvatemaloje.

Programoje naudojamos medžiagos sudėtis

Programos vykdymui naudojama metodinė medžiaga.  Tai didelės, A3 formato kortos, kurių vienoje pusėje yra tekstas, reikalingas mokytojui, o kitoje – fotografija. Pirmoje klasėje naudojamos 26 kortos, antroje – 22, trečioje – 18 ir 4 klasėje – 26. Pagal kortose pateiktą tekstą mokytojas veda pamokėlę, kuri vyksta 45 minutes.

Į mokytojo paketą įeina USB su video medžiaga, kurioje pateikiamos 5 vaizdinės pamokėlės dalys, taip pat trys plakatai, būtini mokantis tvarkytis su savo jausmais ir spręsti problemas:  „Nusiraminimas“, „Ką daryti, kai esi piktas“  ir „Kaip spręsti problemas“.

Būtinų gyvenimui socialinių bei emocinių įgūdžių vaikai mokomi modeliuojant gyvenimiškas situacijas, kartojant išmoktus įgūdžius bei teigiamai pastiprinant naujų įgūdžių išmokimą.

 Kas gali dirbti su „Antro žingsnio“ medžiaga

Su programos medžiaga turi teisę dirbti tik mokantis klasę mokytojas, kuris dalyvavo  specialiuose 24 valandų „Antro žingsnio“ programos mokymuose ir kuris gavo tai patvirtinantį pažymėjimą.

Programa yra taikoma kaip prevencinė smurto mažinimo priemonė. 2008 metais Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija parėmė programos vykdymą, tuo suteikdama mokytojams efektyvų įrankį darbui, vaikams – realią galimybę augti sėkmingiems ir sveikiems, o tėvams – ramybę, žinant, kad klasėje vaikai gauna tvirtos ir atsparios psichikos pagrindą, kuris bus taip reikalingas besikeičiančiame jų gyvenime.

2008 m. „Antro žingsnio“ programa buvo vykdoma 89 šalies socialinių organizacijų: 29 pagrindinių mokyklų, 25 vidurinėse mokyklose, 20 pradinių mokyklų, 12 mokyklų-darželių, 2 specialiosiose mokyklose ir 1 gimnazijoje.

2010-2011 m.m. Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijoje „Antro žingsnio“ programa pradėta vykdyti keturiose pradinėse klasėse. 2018-2019 m.m. – visose 16 pradinių klasių. Nuo 2010 m. rugsėjo mėn. visose 1-4 klasėse „Antro žingsnio“ programa vykdoma kartą per savaitę kaip atskira pamoka.

Kontaktai

Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos socialinė pedagogė Vilija Šnarienė, el. paštas: sauletekis@akmene.lt.

Programos „Second Step“ („Antras žingsnis“) koordinatorė Renata Paslaitienė, tel. nr.: (8 5) 271 5980, 8 611 43 567, www.pvc.lt.